To knibninger

Meld Med Makker

Meld nedenstående hænder med Deres makker og se bagefter, hvad eksperterne mener.

Giver: Øst. Zone: Ø-V.

Syd indmelder 1♠. Nord støtter først til 2♠ og om muligt til 3♠.

Topkontrakten hedder 5♣ tæt fulgt af 5♦. Det ligner en af to knibninger (♣D og ♥K), men i 5♣ kan man afhængigt af modspillet muligvis undgå hjerterknibningen, da der kan kastes en hjerter på Vests hånd på den femte ruder. Jesper Gamrath/Henrik Røn kom i 5♦:

Vest

-

pas

3♦

5♦
Nord

-

2♠

3♠

pas
Øst

1♦

dbl

dbl*

pas
Syd

1♠

pas

pas

pas

Fordelingen:

♠ ED94

♥ 10975

♦ B103

♣ D9

♠ 652

♥ 84

♦ 9862

♣ K1083

N
V Ø
S

♠ 3

♥ ED6

♦ EKD74

♣ EB54

♠ KB1087

♥ KB32

♦ 5

♣ 762

Spilfører kneb ♣D gennem Syd: En ned. Efter meldeforløbet er det en bedre chance at tage begge knibninger gennem Nord.