Still going strong

Den italienske mangedobbelte verdensmester Benito Garozzo er efterhånden en ældre herre, men han er still going strong.

Giver: Øst. Zone: Ingen.

♠ KD74

♥ D864

♦ 9

♣ 8652

♠ B82

♥ EK92

♦ 74

♣ E1094

N
V Ø
S

♠ 10965

♥ -

♦ DB10852

♣ DB7

♠ E3

♥ B10753

♦ EK63

♣ K3

Vest

-

pas

pas


Nord

-

3♦*

pas


Øst

pas

dbl

pas


Syd

1♥

4♥
Peter Fredin/Mathias Bruun sad Nord-Syd og mødte i en holdturnering på nettet Benito Garozzo i Vest. 3♦ viste 5-8 HP, hjerterstøtte og singleton i ruder.

Garozzo startede med ♦7 til 10'eren og esset. Mathias Bruun tog tre gange spar med afkast af ♣3 og fortsatte med en spar, hvor han kastede ♣K.

Her var Garozzo vågen: I stedet for at lade makker holde stikket på ♠10 trumfede han med ♥2 og fortsatte med tre gange hjerter. Syd endte med en rudertaber: En ned.

Hvis Vest ikke trumfer ♠10, kan Spilfører krydstrumfe og få 10 stik.