Skakskole

Åbne linier ned mod en kongestilling kan for alvor få kræfterne frem i de tunge officerer. Et frisk eksempel fra World Cup. Det er den farlige bulgarer Cheparinov, der tryller.

Wang Yue – Cheparinov

Sort trækker

26. -, Lxa3! 27.bxa3 Txa3+! 28.Kxa3 Db4+ 29.Ka2 Ta8+ 30.Sa4

Alt er tvunget.

. -, c3!

Txa4+ var fint nok.

31.Ka1

Efter 31.Tf2 Txa4+ 32.Dxa4 Dxa4+ 33.Kb1 Sh3 34.Ta2 Db4+ 35.Ka1 fxe4 styrer sort.

31. -, cxd2 32.Sa2 Txa4 33.gxf4 Dd4+ 34.Kb1 Tc4 35.Db3 fxe4

Sort vandt.