Nødløgn

Bridgeskolen

Vest

1♠

?
Nord

pas


Øst

2♥


Syd

pas


Hvad melder du som Vest med de nedenstående hænder?

♠ED765 ♥85 ♦ED82 ♣82

♠D8762 ♥D7 ♦KB97 ♣KB

♠B8765 ♥9 ♦K93 ♣EK82

♠EKD54 ♥K2 ♦987 ♣543

♠EKD43 ♥EK ♦432 ♣K32

2♠. Endelig ikke 3♦! Ny farve på 3-trinnet er udgangskrav med mindst 16, og man må aldrig snyde med styrken. Genmeldingen 2♠ viser minimum og helst med 6-farve, men efter 2♥, som spærrer for begge minorfarver, kan man være i meldenød.

2UT (2♠). Sans billigst muligt viser 12-14 og jævn fordeling. 5-4-2-2 er ikke en helt jævn fordeling, men med velplacerede honnører i minor og en elendig sparfarve virker 2UT som en mindre løgn end 2♠.

2♠. Ikke ideelt, men med en singleton og 11 HP er 2UT en større løgn end 2♠.

2♠. 2UT er helt OK fordelingsmæssigt, men vil du virkelig gerne spille sans på din hånd uden hold i minor?

3♣! 3UT er bogmeldingen, men med ♦432 er det bedre at "drible" med 3♣.