Højt i anden hånd

Bridgeskolen

Planlæg nedenstående spil i 2UT på Østs hånd. Udspil fra Syd: ♣5.

♠ K754

♥ 985

♦ E743

♣ D4

N
V Ø
S

♠ E3

♥ K1072

♦ K62

♣ EB62

Meldingerne:

Vest

-

2♣*

2UT


Nord

-

pas

pas


Øst

1UT

2♦*

pas


Syd

pas

pas

pas


2♣: Stayman. 2♦: Ingen 4-farver i major. 2UT: Invitation til 3UT.

Fordelingen:

♠ D982

♥ D64

♦ DB98

♣ 97

♠ K754

♥ 985

♦ E743

♣ D4

N
V Ø
S

♠ E3

♥ K1072

♦ K62

♣ EB62

♠ B106

♥ EB3

♦ 105

♣ K10853

Det normale bridgeudtryk hedder "lavt i anden hånd", men det er en modspilsregel. Her er det afgørende, at man i stik et bruger ♣D fra bordet. Herefter skal man dobbeltknibe i hjerter: Spil ♥9 fra bordet og lad køre til knægten. Senere spiller man ♥8 fra bordet og kniber Nords dame, hvilket giver to hjerterstik og dermed otte stik i alt.

Hvis man spiller hjerter til kongen, satser man rent på ♥E i plads, hvilket kun er 50% mod dobbeltknibningens 75%.