Små pensionsafkast i sigte

Stigende renter og et surt andet kvartal på aktiemarkederne har lagt en dæmper på afkastet af danskernes pensionsopsparinger i årets første seks måneder.

»Aktiemarkedet har været lidt surt i andet kvartal, og det har påvirket selskabernes afkast både på markedsrenteprodukterne og på gennemsnitsrenteprodukterne. Spørgsmålet er, om vi er derhenne, at det har opvejet afkastene fra første kvartal så meget, at man er nødt til at tage fat i bonusreserverne,« siger Christian Sagild, der er adm. direktør for Topdanmark Livsforsikring.

På de traditionelle gennemsnitsrenteopsparinger har landets pensionsselskaber stillet opsparerne en forrentning på mellem 4,5 pct. og op til 6,5 pct. i udsigt for 2007. Disse opsparere har typisk fået garantier på at få deres pensioner forrentet med op til 4,5 pct. efter skat.

Hvis det ved årets udgang viser sig, at investeringsafkastene ikke er tilstrækkelig høje, må pensionsselskaberne gøre brug af opsparernes fælles bonuskasse - også kaldet det kollektive bonuspotentiale, skriver Børsen.

Kilde: Børsen