Skarp kritik af socialborgmester i sagen om bostedet Tokanten

Socialborgmester Mikkel Warming (Enh.) kritiseres skarpt af flere partier i Borgerrepræsentationen for sin håndtering af sagen på Tokanten. Warming har reageret for langsomt og sagt for lidt.

Socialborgmester Mikkel Warming (Enh.) mødes af skarp politisk kritik oven på Berlingske Tidendes afsløringer af forholdene på bostedet Tokanten. Flere partier i Borgerrepræsentationen er stærkt utilfredse med, at Mikkel Warming personligt har kendt til advarsler om forholdene på Tokanten siden april, men hverken har taget initiativ til at orientere beboernes pårørende eller orientere kommunens socialudvalg om sagens alvor. Socialforvaltningen blev i marts 2007 første gang kontaktet af pædagog Christina Petersen per telefon, og 24. april skrev hun en e-mail til Mikkel Warming, hvori hun advarede om, at gentagen og voldsom brug af magt over for otte udviklingshæmmede på hendes daværende arbejdsplads Tokanten ikke var blevet indberettet til kommunen. Mikkel Warming svarede, at forvaltningen havde sat en undersøgelse i gang.

Men siden hørte Christina Petersen så lidt fra kommunen, at hun i november endte med at klage til Ombudsmanden og gå til pressen i frustration over kommunens langsommelighed. Og først for nylig, den 7. december, blev beboere, pårørende og personalet i et brev fra kommunen og forstanderen på Tokanten orienteret om, at der havde været problemer på afdeling 2A på Persillevej,

Da Berlingske Tidende i søndags skrev om de rystende forhold på Tokanten, blev forstanderen suspenderet – otte måneder efter at der var blevet advaret om hendes manglende indberetninger. Samtidig var det via Berlingske Tidende, at socialudvalgets medlemmer første gang hørte om misforholdene på Tokanten. Det er langtfra godt nok, mener flere partier:

»Det er dybt kritisabelt, at der går så lang tid. Dels over for os, som sidder i udvalget og slet ikke er blevet orienteret om, at sagen var så alvorlig. Dels kan man ikke være bekendt over for de pårørende, at de ikke har hørt noget. Vi har haft lignende sager, bl.a. Sjælør-sagen, hvor tingene heller ikke fungerede. Så det er ikke et enkeltstående tilfælde, og vi må derfor tage sagen op og afkræve Mikkel Warming en forklaring, når vi har ekstraordinært møde i udvalget om det på torsdag. Tempoet i det her har helt klart været utilfredsstillende, og det er virkelig urimeligt over for de pårørende,« siger den socialdemokratiske næstformand i socialudvalget, Lars Rasmussen (S). Også SF er kritiske:

»Så vidt jeg er orienteret, reagerer man i sommer på sagen over for Tokanten, og det er så meget sent først at orientere de pårørende nu, for vi tilstræber et højt informationsniveau i kommunen, så beboerne og pårørende kan føle sig trygge. Det burde han have taget fat i tidligere. Det er klart, at så snart der er noget at fortælle om på institutionerne, hvad enten det er godt eller skidt, så skal der ske en orientering. Også fordi det er utrygt, hvis man som pårørende skal høre historierne i pressen første gang,« siger SFs Frank Hedegaard. Den konservative Peter Schlüter er også utilfreds:

»Jeg finder det meget ubetryggende og besynderligt, at der skal gå så lang tid. Vi har ikke hørt en pind om det i udvalget, og det er stærkt kritisabelt.«

Flere advarsler
Mikkel Warming erkender det politiske ansvar og siger, at hans forvaltning har været for lang tid om at orientere de pårørende, samt at disciplinærsagen mod forstanderen på stedet burde være gennemført hurtigere. Han forsikrer dog om, at kommunen allerede i sommer rettede op på forholdene på Tokanten og afholdt kurser i magtanvendelse.

Men flere tidligere medarbejdere på Tokanten siger til Berlingske Tidende, at flere af de voldsomme magtindgreb på afdeling 2A på Persillevej fortsatte helt frem til november. En tidligere praktikant på afdelingen, Niels Larsen, står i dag frem og fortæller, hvordan han frem til november, altså syv måneder efter at socialborgmesteren blev orienteret om sagen, bl.a. var med til at lukke en af beboerne ude i en gårdhave på bostedet – et ulovligt magtindgreb. En tidligere vikar, der ønsker at være anonym, har oplevet samme episoder frem til september, hvor vedkommende stoppede på Tokanten.

Pædagog Christina Petersen, der advarede kommunen i april, er stærkt utilfreds med, at kommunen i hendes øjne var for lang tid om at gribe ind over for forholdene på Tokanten. Hun opfordrede allerede i juni direkte kommunen til at orientere de pårørende til beboerne på Tokanten, og hun kan ikke forstå, at de pårørende først i december fik besked om sagen:

»Hvorfor var der ikke nogen i forvaltningen, der ønskede at få indsigt i det, jeg sagde? Jeg kan ikke forstå, at de ikke tidligere greb til de tiltag og orienterede de pårørende og personalet. Hvis de var kommet til bunds i det langt tidligere, var sagen måske ikke kommet dertil, hvor den er i dag,« siger Christina Petersen.