Tynd DR-dokumentar om Den kolde Krig

Ida Grøns dokumentarfilm om hendes farfars evt. antikommunistiske arbejde efter Anden Verdenskrig virker umiddelbart som et sympatisk forsøg på at finde sandheden om det hemmelige CIA-arbejde. Men filmen bringer intet nyt og virker skrøbelig tynd i sit historiske grundlag.

Foto: Jens Nørgaard Larsen. Instruktør Ida Grøn.
Læs mere
Fold sammen

I tiden efter Anden Verdenskrig var der frygt for, at kommunisterne ville blive en trussel. Det var en ganske naturlig tanke, for kommunisterne satte sig på magten i Østeuropa og oprettede totalitære regimer i tidligere demokratiske lande. Samtidig fortsatte Stalins brutale magtudøvelse og hans aggressive udenrigspolitik. En del tidl. modstandsfolk gik derfor ind i grupper, der skulle forberede sig på kommunistisk aggression både fra Sovjetunionen og fra danske kommunister.

Det er rammen for filminstruktør Ida Grøns film om sin farfar Otto Grøn »Stay Behind - min farfars hemmelig krig«,  der blev vist onsdag aften på DR 1.. Ifølge filmen var Otto Grøn, der var født i Sønderjylland, modstandsmand under krigen og blev derpå involveret i en af de antikommunistiske grupper efter krigen. Centralt i filmen står to personer, nemlig Ida Grøns egen sympatiske farfar, der på optagelsestidspunktet var 94 år, og den polsk-danske Jan Jankowski, der kom til Danmark under krigen som tysk soldat, men ifølge egne oplysninger deserterede og blev aktiv i modstandskampen og havde kontakter til CIA. Disse kontakter fastholdt Jan Jankowski efter krigen og blev, stadig ifølge egne oplysninger, en del af det stay behind-netværk, der skulle forhindre  sovjetisk invasion.

Sammen med sin far arkæologen Ole Grøn forsøger Ida Grøn i filmen at rekonstruere farfaderens antikommunistiske aktiviteter efter krigen.  Efter besættelsen tog Otto Grøn til USA og blev elevatorfører, men ifølge Ida Grøn blev han muligvis uddannet som CIA-agent. Otto Grøn fik sig en uddannelse som tandlæge, men tog til Norge, hvor han ifølge Ida Grøn så et hemmeligt amerikansk fly i en hangar. Otto Grøn og familie bosatte sig derefter i Svendborg, hvor familien blev nabo til netop Jan Jankowski og ifølge Ida Grøn samarbejdede de to mænd om deres hemmelige CIA-aktiviteter. I lange scener forsøger Ida Grøn at fravriste både sin farfar og Jan Jankowski oplysninger om deres evt. arbejde for CIA efter krigen. Vi ser Ida Grøn interviewe farfar Otto, men ikke  ét eneste sted siger bedstefaderen, at han faktisk var involveret i noget som helst. Ida Grøn tillægger tavsheden et løfte, som disse antikommunister indgik om aldrig at løfte sløret for deres hemmelige arbejde. Det kan man nok ikke have den store tiltro til, for adskillige aktive antikommunister fortalte langt senere at fcortælle om deres netværk. Jan Jankowski siger i sin høje alder en smule, men hvor meget han egentlig husker og hvor meget han fortæller, fordi Ida Grøn ihærdigt presser ham til det, er vanskeligt at afgøre. I filmen stilles der ikke spørgsmålstegn ved, hvor pålideligt et vidne Jan Jankowski overhovedet er.

Det går som en rød tråd gennem filmen og det tilsendte pressemateriale, at historikere med vilje skulle have skubbet denne historie ud af vor fælles erindring, fordi den var farlig og at Ida Grøn og hendes film nu afslører eksistensen af dette hemmelig CIA-netværk. Det er simpelthen ikke rigtigt. PET-kommissionen fra 2009 har en fyldig omtale af det antikommunistiske arbejde, der foregik og flere historikere har udgivet værker om netværket. Om Otto Grøns indsats som modstandsmand har Otto Grøns søn, Ole Grøn, og militærhistorikeren Michael Clemmensen skrevet en artikel i tidsskriftet Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift (2014). Men her skriver de intet om tiden efter krigen.

Ida Grøn kommer aldrig sandheden nær og drager konklusioner ud fra skrøbeligt grundlag. Ifølge pressematerialet har arkivundersøgelser heller ikke givet oplysninger om Otto Grøns eller Jan Jankowskis evt. CIA-aktiviteter. Hvad vi står tilbage med er en tynd historie, hvor farfar Otto Grøn ikke kan huske eller ikke vil vedkende sig noget som helst og hvor Jan Jankowskis påstand om sine aktiviteter ikke kan bakkes op af skriftlige kilder. Det er forståeligt,. at Ida Grøn gerne ville lave en film om sin sympatiske farfar, men der er alt for lidt kød på denne sag til en times dokumentarfilm.

Ida Grøn: »Stay Behind - min farfars hemmelig krig«

Sendt onsdag på DR 1