Der kom brev fra… Hans Kongelige Højhed Kronprinsen

Læs mere
Fold sammen

Kjære Undersaatter,

Jeg har ladet mig erfare af ydmyge Efterretningstienere, at nogen Tumult ere opstaaet ved min nylige Færden over Store Bælt. Visse Personager har antydet, at jeg, Kronprinsen, som er udpeget til kommende Maiestæt af Gud, Billed Bladet og adskillige af Rigets romantiske Pigebørn, skulle have begaaet Feil ved denne Overfart.

Maa jeg erindre disse Personager, disse forvorpne Kanailler, om min heiligt givne Ret til at bevæge mig, som det sig passe en kongelig Familiefader i sin bedste Alder, hvadend Færdslen foregaar ad Drosche, Kongestol eller Nihola-Cikel. Og maa jeg ligeledes erindre om, at ophøre Tumulten ikke tout de suite, drives jeg til Tugtning og Straf af jer, mine ellers så kjære Undersaatter!

En Straf bestaaende af færre Visitter paa kongelige danske Kolonialvareetablissementer og færre Reiser i Følge med danske Handelsmænd til Orienten. Desforuden vil Kronprinsessen og jeg ganske ophøre at vise vore kongelige Figurer i Bladsmørere og Smudsforfatteres Milieu - saafremt Moder giver lov.

Tving mig ei, kjære Undersaatter, til at tage disse Skridt, medmindre I da ønsker et grueligt og absolut Ophør af vore Særprivilegier, straalende Dragter og pragtfulde Middage. Aah, hvilken Horreur at tænke derpaa!

Royale Hilsener,

Hans Kongelige Højhed Kronprinsen