Vuggestue-alarm i København: Flere børn på stuen og fare for længere vej til institutionen

Der bliver flere og flere små københavnere, og det øger presset på vuggestuerne i en grad, så det kan blive nødvendigt med flere børn på de enkelte stuer.

Der er udsigt til flere børn på stuerne i de københavnske vuggestuer. Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup

Københavnske småbørnsforældre kan se frem til et år, hvor nogle af deres børn skal gå i vuggestue i midlertidige pavilloner, og hvor nogle af dem kommer til at være flere på de enkelte stuer.

Der er nemlig så mange småbørn og så få permanente daginstitutionspladser i København, at kommunen i 2018 står over for store udfordringer med at sikre forældre pasningstilbud til deres børn i vuggestuealderen.

https://www.b.dk/upload/webred/grafikker/2018/januar/Befolkningsprognoser.png

Derfor er kommunen klar til snarest at opføre midlertidige pavilloner til vuggestuebørn i byområder med de mest presserende pasningsbehov.

På samme måde overvejer kommunen at tvangsøge normeringen af børn pr. stue fra 12 til 14 børn i såkaldt fleksible institutioner, ikke mindst nybyggede, hvor der er bedre plads til børnene.

Endelig kan det i værste fald blive nødvendigt at dispensere fra reglen om, at københavnske forældre er garanteret pasning af deres småbørn inden for fire kilometer fra deres bopæl.

Oplysninger fremgår af materiale til et møde i Børne- og Ungdomsudvalget i næste uge.

Langt flere 0-2-årige bliver ifølge materialet født eller tilflytter ikke mindst nye byområder, end prognoserne har forudset. Alene i Valby og i Sydhavn er antallet af 0-5-årige steget med op til 17 procent siden 2015, og på blot et år fra 2016 til 2017 voksede prognosen for 0-2-årige i 2018 med flere end 500 børn.

På samme måde er antallet af børn skrevet op på den såkaldte garantiventeliste vokset eksplosivt. Børn kan fra fire-månedersalderen skrives på listen. På listen er de som udgangspunkt sikret kommunal pasning senest to måneder efter. De skal dog være 26 måneder gamle. I 2016 var 223 børn på listen, sidste år var der 1.322 børn fra ikke mindst Valby, Vesterbro og Amager.

For at imødekomme det akutte behov er der, som det hedder, »på nuværende tidspunkt bestilt pavilloner til 50 daginstitutionsgrupper«. En gruppe er i denne sammenhæng nogenlunde det samme som en stue.

»Det er nødvendigt, at der hurtigt opstilles pavilloner, da det er en forudsætning for at sikre det nødvendige antal pladser,« fremgår det.

Og det haster med »over de næste par måneder« at opstille de første af de midlertidige pavilloner for at »opretholde den fastsatte grænse på fire kilometer mellem bopæl og institution«.

Kommunen kan dog ikke sætte præcise tal på, hvor mange vuggestuepladser der vil mangle i år, oplyser børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S).

»København vokser. Prognoserne har undervuderet udviklingen, særligt blandt de små københavnere. Ikke mindst i de nye byområder er der en særlig situation. Derfor bygger vi også institutioner så hurtigt, som vi kan,« siger han.

Han håber, at nybyggerierne sammen med de midlertidige løsninger kan »lette trykket« om ikke i år så næste år.

Borgmesteren understreger, at det ikke er meningen, at der permanent skal være 14 børn i grupperne. Men han tilføjer, at det allerede sker i nogle institutioner, og at det fremover kun vil ske i de institutioner, hvor det er fysisk muligt, og at der vil følge ekstra personale med børnene.

»Det skal helst kun være midlertidigt,« siger han:

»Det vil vi gøre alt for.«

Jesper Christensen understreger, at det overordnet handler om at sikre garantien for en plads inden for fire kilometer.

»Den er afgørende for de københavnske forældre. Det er en vigtig politisk opgave at sikre garantien,« siger borgmesteren, der dog hverken kan eller vil frede garantien.

Ifølge næstformand for det pædagogiske fagforbund i København, LFS, Jan Hoby er det pædagogisk forsvarligt at bruge pavilloner som vuggestuer. Enkelte københavnske institutioner består allerede i dag af pavilloner. Han beskriver dem dog som »en nødløsning i forhold til nybyggeri«.

»Heldigvis er kvaliteten af pavilloner blevet meget god,« siger han.

Når det gælder flere småbørn på samme stue, er han mere bekymret. 14 børn er ifølge ham smertegrænsen og må aldrig blive til mere end en nødløsning.

»Jeg vil ikke sige, at det direkte skader børnene. Men 14 sammen er ikke optimalt. Og med så mange børn er det svært at opfylde forældrenes ønsker til deres børns læring og de politiske ambitioner om læringsmål. Her er smertegrænsen. Bliver det permanent, ville det være en katastrofe,« siger han:

»Så længe personale og ledelse ved, at det er midlertidigt, skal de nok løse opgaven.«

Jan Hoby fortæller, hvordan det er tredje gang på 14 år, at Københavns Kommune er i akut mangel på vuggestuepladser.

»Dem, der skal bygge og etablere institutionerne, har ikke været hurtige nok, og prognoserne har tilsyneladende heller ikke været skarpe nok. Behovet er langt større, end der er projekteret med,« siger han:

»Vi har forståelse for, at det her kan være noget midlertidigt. Men varer det mere end et år, så holder det ikke.«

Mens forældre ifølge Jan Hoby til nød vil kunne acceptere flere børn på stuerne, vil de have endog meget svært ved at acceptere, hvis det ender med, at de ikke længere er sikret, at daginstitutionen højst må være fire kilometer fra bopælen.

Sidst, det skete, skabte det ifølge LFS-formanden »masser af ballade«.

»Det går ud over hverdagen i familien. Hellere lidt flere børn på stuen end tanken om at skulle bruge en halv time ekstra gennem byen hver vej for at bringe og hente børn,« vurderer Jan Hoby.