Vrede over manglende blå flag

Laboratoriefejl skyld i, at kommunerne på den sjællandske nordkyst kun har fået et par blå flag.

Foto: HENNING BAGGER