Vordingborg ændrer tilsyn af plejefamilier

Vordingborg Kommune erkender, at tilsyn med plejefamilier ikke fungerer godt nok, skønt loven har været fulgt.