Vordende mødre og fædre kan blive screenet for fødselsdepression

Det er muligt allerede under graviditeten at opspore – og hjælpe – de kommende forældre, som bliver ramt af fødselsdepression, viser ny undersøgelse. Styrelse vil overveje at indføre systematisk screening.

Det er muligt allerede under graviditeten at opspore – og hjælpe – de kommende forældre, som bliver ramt af fødselsdepression, viser ny undersøgelse. Fold sammen
Læs mere
Foto: Maria Hedegaard

Vordende mødre og fædre skal allerede under graviditeten screenes for, om de har risiko for at få en fødselsdepression, så der kan sættes ind med en forebyggende indsats langt tidligere, end det sker i dag.

Sådan lyder kravet fra forskere og praktiserende læger, efter at en ny undersøgelse har påvist, at det er muligt at opdage både fædre og mødres fødselsdepressioner allerede før barnets fødsel. Dermed kan der sættes ind med behandling så tidligt, at barnet vil undgå at blive udsat for de belastninger, som kan føre til dårlig trivsel.

»Resultaterne er både herhjemme og internationalt opsigtsvækkende. De giver belæg for, at screening og tidlig behandling kan forebygge de belastninger i spædbarnsfamilier og forstyrrelser på børnene, som en forældres fødselsdepression kan medføre,« siger forskningsleder på Rigshospitalet Svend Aage Madsen, der er formand for projektgruppen bag undersøgelsen.

Projektgruppen, som også omfatter bl.a. praktiserende læger, foreslår derfor, at der indføres tilbud om systematisk screening for fødselsdepression af vordende fædre og mødre ved graviditetsundersøgelse hos praktiserende læge - samt mulighed for hurtig psykologbehandling.

I halvandet år har 30 læger i Indre By og andre interesserede læger screenet kommende forældre omkring 24. graviditetsuge. I alt 1206 vordende fædre og mødre blev screenet. Her viste det sig, at 11 pct. af kvinderne og otte pct. af mændene havde eller var i risiko for at få en fødselsdepression. De fik straks efter screeningen tilbudt psykologsamtaler på Rigshospitalet gennem de sidste tre måneder op til – og indimellem henover – fødslen. Både vordende fædre og mødre tog i mod behandling.

Sundhedsstyrelsen skal til at i gang med en revision af anbefalingerne for svangreomsorgen, det vil sige de retningslinjer, som jordemødre, praktiserende læger og fødeafdelingerne skal følge, og hér vil det nye forskningsresultat og anbefalingerne om en systematisk screening for fødselsdepression indgå i vores overvejelser, oplyser overlæge Christine Brot.

»Vi ved godt, at en hel del fødselsdepressioner allerede starter under graviditeten, og det er allerede i dag beskrevet, at sundhedspersonale skal være opmærksom på det. Vi vil overveje, om der skal være et systematisk tilbud, men det kommer til at afhænge af flere ting, bl.a. af, hvad der er af evidens og behandlingsmuligheder,« siger hun.

I Jordemoderforeningen ser formand Lillian Bondo også gerne, at den nye undersøgelse og forslaget om systematisk screening indgår, sammen med anden foreliggende viden, i overvejelserne om, hvordan indsatsen skal være. Hun mener, at det er nødvendigt at have et bredt fokus og ikke, på baggrund af en enkelt undersøgelse, lægge sig fast på netop én bestemt model.

»Det handler også om generelt at have mere tid sammen med de kommende forældre, så man får spurgt til både helbred og sindstilstand, og de får mulighed for at give udtryk for deres ængstelse,« siger hun.