Voldtægt kan forebygges

Undervisning i skolen kan være med til at nedbringe antallet af voldtægter, mener eksperter.

Hver eneste dag bliver en kvinde voldtaget i Danmark. Men antallet af voldtægtsramte kan bringes ned, hvis der bliver satset på forebyggende undervisning i folkeskolen, mener eksperter. Det skriver Dagbladenes Bureau.

Alligevel er der på nuværende tidspunkt kun sat ganske få tiltag i værk for at forhindre seksuelle overgreb mod kvinder. Initiativerne omfatter for eksempel en hjemmeside og en cd-rom målrettet folkeskoleelever, men ingen af dem er landsdækkende, for der mangler en samlet indsats på området.

De få tiltag er gode, men det er ikke godt nok, vurderer fagfolk. Skal man nedbringe de over 500 voldtægter, som hvert år bliver anmeldt til politiet, skal der sættes fokus på problemet, før overfaldet finder sted.

- Voldtægt er et alvorligt samfundsproblem, som man kunne løse ved en mere forbyggende indsats. For eksempel ved at indføre undervisning i voldsforebyggende teknikker i skolerne - her tænker jeg ikke på kampsport, men på øvelser og teknikker for det enkelte køn i, hvordan man for pigernes vedkommende blandt andet lærer at sætte grænser og for drengenes, at de respekterer et nej, siger konsulent i forebyggelse af vold Chris Poole til Dagbladenes Bureau.

Og problemet er mere omfattende, end de officielle tal viser. Det er nemlig langtfra alle kvinder, som vælger at anmelde et overfald. Derfor skønner eksperter, at mellem 1000 og 10.000 kvinder årligt udsættes for voldtægt.

På Center for Voldtægtsofre i Århus fokuserer man heller ikke på den forebyggende indsats. Her hjælper man først, når skaden er sket, og kvinden har brug for psykologisk og retslig hjælp. Sådan er billedet overalt på landets centre, men centrene støtter en forebyggende indsats.

- Vores indtryk er, at det er vigtigt at gribe ind på et tidligt tidspunkt, fordi mange unge, både drenge og piger, står over for en seksuel debut og skal til at lære sine grænser at kende i nye og uvante situationer - ikke mindst hvor sex og alkohol optræder sammen, siger psykolog Rikke Holm Bramsen, der er tilknyttet Center for Voldtægtsofre i Århus.

Ligestillingsudvalget under Socialministeriet har i 2004 udarbejdet et debatmagasin til unge, som fokuserer på vold generelt, herunder voldtægt. Ellers er der ingen planer om konkrete initiativer, der skal forebygge voldtægt. Ministeriet støtter dog behandlingscentrene med 20 millioner kroner til blandt andet forskning og akutmodtagelse. Kilde: Dagbladenes Bureau