Viruseksperter ser skræmmende udvikling

Viruseksperter kan allerede nu se, at svineinfluenzavirusset fra Mexico hele tiden afprøver nye muligheder for bedre at kunne hoppe gennem menneskers immunforsvar. En skræmmende udvikling siger dansk topekspert.

Foto: Karoly Arwai

- Det er en skræmmende udvikling.

Sådan betegner Danmarks nok førende forsker i influenzavirus en helt ny opdagelse, der i aftes spredte sig som ringe i vandet blandt viruseksperter verden over.

Det skræmmende for Lars P. Nielsen, der er leder af influenzalaboratoriet på Statens Serum Institut og WHOs danske kontaktmand på influenzaområdet, er, at der nu er tydelig dokumentation for, at svineinfluenzavirusset fra Mexico hele tiden afprøver nye former - så at sige muterer.

Bliver mere smitsom
Det er nu helt tydeligt, at der er forskel på prøver af svineinfluenzavirus fra smittede i henholdsvis Mexico, Texas og Florida. Det betyder, at virusset hele tiden forsøger at afprøve nye former i forsøget på at tilpasse sig mennesker og dermed blive mere smitsom for os, siger han og fortsætter:

- Virusset afprøver med andre ord nye former i forsøget på at komme uden om det menneskelige immunforsvar. Vi vidste godt, at det ville ske, men alligevel må jeg betegne det som en skræmmende udvikling.

Lars P. Nielsen kan ikke på den baggrund konkludere noget som helst om, hvorvidt virusset dermed er i gang med at ændre sig i retning mod en mere dræbende natur. Men det er en mulighed, der foreligger.

De nye analyseresultater kommer bl.a. det amerikanske Centers for Disease Control and Prevention.

Pandemi i flere bølger
Den danske overlæge og topvirolog bekræfter, at den nuværende influenzaepidemi, der bare er et enkelt skridt fra at blive en egentlig verdensomspændende epidemi, en pandemi, med stor sandsynlighed vil feje hen over kloden i to eller måske endda tre bølger. Det er nemlig det typiske mønster.

Første bølge er nu i sin indledende fase og kan toppe om nogle uger, hvorefter den med stor sandsynlighed praktisk taget vil dø ud hen over sommeren.

Men derefter - når vores immunforsvar til efteråret atter svækkes en smule som følge af regn, rusk og kulde – vil influenzaen formentlig atter blusse op.

- Desværre kan man ikke sige noget sikkert om, hvorvidt den i anden bølge vil have en mildere eller mere alvorlig karakter end i første bølge. Det kan i princippet gå begge veje, siger Lars P. Nielsen.

Håber på vaccine
Til gengæld er der et vist håb om, at der er udviklet en ret effektiv vaccine mod svineinfluenzaen til efteråret.

Men vaccineproducenterne står ifølge virologen over for en ganske vanskelig opgave, fordi man bliver nødt til at gøre vaccinen meget bredspektret på grund af dens konstante mutationer.

Den udfordring kan dog imødegås ved hjælp af særlige tilsætningsstoffer i vaccinen.

Det er på nuværende tidspunkt endnu ikke lykkedes for forskere at isolere virusstammen, hvilket er første skridt i retning mod udvikling af en vaccine.

style="text-align: left; background-color: rgb(228, 237, 228); width: 410px;"
border="0" cellpadding="0" cellspacing="3"> style="font-weight: bold;">
H1N1-kort fra Berlingske Tidende
Kort over H1N1 influenzaen (svineinfluenza): Sorte nåle markerer mistænkte tilfælde, Gule nåle markerer bekræftede tilfælde og røde markerer steder med dødsfald. Se kort i fuld størrrelse