Vinteren dræber Danmarks fisk

Langvarig frost og kulde i den forgangne vinter er gået hårdt ud fiskene i de danske søer. Så hårdt at det vil tage nogle arter flere år at komme sig. Lystfiskere må væbne sig med tålmodighed.

Fiskeekspert Henrik Carl fra Zoologisk Museum undersøger døde fisk i Hjortedam i Dyrehaven. Fold sammen
Læs mere

Den kolde vinter har trukket et liglagen af is over de danske søer, og det har taget livet af så mange fisk, at det får konsekvenser for såvel fisk som lystfiskere i mange år frem.

Det kan fiskeekspert Henrik Carl fra Zoologisk Museum konstatere i forbindelse med, at han er i gang med at undersøge en lang række søer for fisk. Han får dagligt omkring ti henvendelser om søer med døde fisk, og alene i går i en lille sø i safariparken Knuthenborg på Lolland registrerede han næsten et ton døde karper.

»Det ser ret alvorligt ud. Der er tusindvis af søer med døde fisk over hele landet, og det kommer til at have stor betydning for bestandene af fisk i de enkelte søer,« forklarer han:

»Men det kommer også til at gå ud over det rekreative fiskeri. I flere søer vil der formentlig ikke være særlig mange store fisk tilbage at fange.«

Alvorligt for ål og gedde

Vinteren har været specielt alvorlig for ålen, der i forvejen er i store problemer. På få årtier er bestanden reduceret med over 90 pct., og når en ny såkaldt rødliste over truede arter bliver offentliggjort i april, vil ålen optræde på listen som kritisk truet.

»Forleden gik jeg rundt om Gentofte Sø og talte i hvert fald 300 døde ål, og det var formentlig kun en lille del af alle dem, der er døde. Ålebestanden i Gentofte Sø kan sagtens være kollapset på grund af den hårde vinter,« vurderer Henrik Carl.

Ifølge fiskeeksperten har vinteren også været hård ved gedden. Han vurderer, at der vil gå fem eller måske hele ti år, før geddebestanden er kommet sig helt over vinteren 2009-2010.

»I nogle søer, specielt småsøer og moser, vil der formentlig kun være små gedder tilbage, og for lystfiskere kommer der til at gå nogle år, før der igen vil være noget af en vis størrelse at fange,« siger han:

»Der vil også være søer, hvor der nærmest ikke er fisk tilbage. Det vil specielt gælder små søer på under en hektar.«

Men alt i alt skal den samlede danske bestand af ferskvandsfisk ifølge Henrik Carl nok komme sig, selv om situationen ser alvorlig ud for ålen.

»Vi skal tilbage til 1995-1996 for at finde en vinter, der tog lige så hårdt på fiskene i vores søer,« siger han og tilføjer, at bestanden af småfisk såsom skaller formentlig er på højkant igen om en tre-fire år.

Medmindre der kommer flere ekstremt hårde vintre?

»Det er klart,« siger han.

Lystfiskere ønsker forbud

Karperne bliver dog nødt til at få en hjælpende hånd. Mange af dem er nemlig blevet sat ud i søerne. Således er de karper, der er fundet døde i Gentofte Sø, nogle velvoksne krabater, der blev sat ud midt i 1980erne.

»Når karperne er væk, så er de væk, og skal der nye til, skal de sættes ud,« forklarer han.

Formanden for Danmarks Sportsfiskerforbund, Verner W. Hansen, er enig i, at vinteren også kommer til at ramme lystfiskerne.

»Vi kommer til at opleve færre fangster, og i nogle søer bliver vi formentlig nødt til at overveje, hvad vi vil gøre,« siger han.

Altså indføre fiskestop?

»Nej, det er lidt drastisk. Men det kan blive nødvendigt at tage særlige hensyn i forhold til de enkelte søer,« vurderer han.

Verner W. Hansen mener, at vinterens store fiskedød bekræfter og aktualiserer sportsfiskerforbundets langvarige ønske om, at erhvervs- og redskabsfiskeri helt bliver forbudt i søer herhjemme.

»Det vil gavne fiskene,« siger han.