Vi vil have store lægehuse

De praktiserende læger må samle sig i store lægehuse med flere læger, mener et stort flertal af danskerne. Godt, for den vej vil vi også gerne gå, siger lægerne. En del patienter vil også gerne have bedre åbningstider.

De praktiserende læger skal samles i store lægehuse med flere læger i stedet for det nuværende system, hvor et stort antal familielæger sidder alene i deres enkeltmandspraksisser.

Det ønsker danskerne ifølge en ny Gallup-undersøgelse, hvor hele 83 pct. af de adspurgte mener, at det er en »god idé« eller »overvejende god idé« at samle de praktiserende læger i lægehuse med flere læger.

Dermed er de på linje med en stribe eksperter og politikere, der presser hårdt på for at få mere gang i en udvikling hen imod store sundhedsklinikker med flere læger samt andet sundhedspersonale, som både kan holde åbent i længere tid og behandle flere akutte og kronisk syge patienter.

»Man kunne godt have frygtet, at folk ville være skeptiske over for de store lægehuse, fordi det måske kunne komme til at koste noget på det tætte patient-læge forhold, man har i dag. Derfor glæder det mig, at der er opbakning til at gå den vej, som vi også selv arbejder på,« siger formanden for de praktiserende lægers organisation, (PLO) Michael Dupont.

De skal flytte sammen
Hidtil er det dog gået forholdsvis trægt med at få samlet de privatpraktiserende læger i store lægehuse. I perioden 2001-2005 steg antallet af lægehuse eller kompagniskaber blot med 35 til 797, mens der blev 59 færre solopraksisser, så tallet nu er ca. 1.400.

Det har fået sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V) til at bebude, at han vil gøre det til et hovedkrav ved de kommende overenskomstforhandlinger med PLO, at flere finder sammen i store lægehuse. Formanden for Danske Regioner, Bent Hansen (S), har desuden foreslået at afsætte et stort millionbeløb til at bygge nye store lægehuse, som de praktiserende læger kan leje sig ind i.

En del af utilfredsheden bunder i åbningstiderne hos de praktiserende læger, der bl.a. kritiseres for at holde lukket de fleste aftener, ligesom det kan være svært blot at komme i telefonisk kontakt med lægerne.

Patienterne selv er dog altovervejende godt tilfredse med de nuværende åbningstider, fremgår det af Gallup-undersøgelsen. Bedømt ud fra deres sidste besøg hos lægen vurderer 60 pct. således, at de i høj grad eller meget høj grad var tilfredse med åbningstiden. 17 pct. af de adspurgte var dog decideret utilfredse med åbningstiden, og den andel af utilfredse er noget højere, end når det gælder selve behandlingen, som der stort set ikke kan registreres nogen utilfredshed med.

»Egentlig er jeg positivt overrasket over, at der ikke er flere, der mener, at vi skal holde mere åbent. Folk ser ud til at have forståelse for, at hvis man udvider åbningstiden i den ene ende, så må man indskrænke den i den anden ende og at man altså ikke kan få alt i denne verden, uden at det koster noget,« siger Michael Dupont.