Vi vil have en Øresundstunnel

Byg en tunnel, lyder flere af argumenterne, hvis endnu en Øresundsbro bliver en realitet. De fleste Berlingske.dk-læsere er for en ny bro.

Forslaget om en ekstra bro som følge af meget trafik på Øresundsbroen, skaber stor debat på Berlingske.dk

Mange læsere er en enige om, at en bro er nødvendig. Men det skal være en tunnel - og gerne nær Helsingør-Helsingborg.

- Det vil være en rigtig god ide - den bestående bro vil snart være tæt trafikeret, og i togene kan man ikke få siddepladser i myldretiden, skrivr Jan Toudal.

- Byg en tunnel Helsingør/Helsingborg. Broen ligger alligevel det forkerte sted for alle dem, der skal til Sverige (bortset fra dem der kommer fra Amager eller centrum af København), lyder Henning Petersen.

En tunnelløsning vil være mere optimal, især med hensyn til Kronborgs placering som national klenodie. Broløsning via Hven er en mulighed, der afhænger af dybdeforholdne omkring øen, skriver Poul Albrechtsen .

- Som daglig bruger af Øresundsbroen kan jeg godt mærke en øget trafik - jeg kører i bil hver dag, men det er mit indtryk fra flere jeg kender, at det samme gør sig gældende for togtrafrikken. Men når man som jeg kommer fra at have kørt på Køge Bugt-motorvejen de sidste 6 år, er trafikken over broen det rene vand ved siden af, skriver Lars, der har blandet sig i debatten.

En bro mellem Helsingør og Helsingborg er også Øresundsinstituttets forslag i lyset af kraftig stigende persontrafik på Øresundsbroen.

Men der er også læsere, der er imod en bro. Blandt andet fordi økonomien er ved at være overophedet, og fordi der i forvejen skyldes omkring 70 mia. kroner på Storebæltsbroen.

- Hvorfor må der ikke være lidt kø over Øresund? Det er der alle andre steder. Vi må hellere bruge pengene på noget mere fornuftigt.

Og burde man ikke først få den nuværende bro til at hænge sammen, spørger en læser ved navn Brian.

- Nej der skal ikke bygges endnu en Øresundsbro. Det er klart behovet er stort lige nu, hvor vi er i højkonjunktur. Når konjunkturerne vender er der ikke så mange job-pendlere. Evt.spidsbelastning skal klares med de færgeforbindelser der allerede eksisterer, lyder det fra en læser, der kalder sig Martin.

- Jeg har fornøjelsen af at bruge broen med jævne mellemrum. Jeg har aldrig konstateret nogetm, der bare kunne minde om tilløb til en overbelastning. Nej, jeg har faktisk aldrig oplevet andet end en stort set tom bro og tunnel - ofte er jeg den eneste trafikant ved det store betalingsanlæg, skriver Preben.

- En bro skaber mere trafik; og vi har brug for mindre. Derfor synes jeg at en bro er en dårlig ting, skriver David Jensen.