Vi skal være stoffri bag rattet

Justitsminister Lene Espersen kommer nu med et lovforslag, der skal gøre det ulovligt at køre bil under påvirkning af euforiserende stoffer. Desuden skal politiet have bedre redskaber.

I dag er det i og for sig ikke ulovligt at sætte sig bag rattet, hvis man har indtaget narkotika - men det vil justitsminister Lene Espersen (K) nu stramme op på. På baggrund af en ny betænkning fra det såkaldte Waage-udvalg bebuder hun et lovforslag, der skal indføre en nulgrænse for kørsel under påvirkning af narkotika, og som samtidig vil sidestille narko-bilisme med spritbilisme, når det kommer til sanktioner.

»Det er min klare opfattelse, at der bør sættes hårdt ind over for bilister, der er påvirkede af euforiserende stoffer. Sådanne bilister er til stor fare for de øvrige trafikanter,« udtaler ministeren.

Ifølge anbefalingerne fra Waage-udvalget, der blev nedsat i 2000 for at vurdere reglerne for hhv. spritkørsel og kørsel under påvirkning af andet end alkohol, vil den foreslåede nulgrænse betyde, at det bliver ulovligt at føre et køretøj, hvis man har euforiserende stoffer i blodet. Dette vil dog ikke gælde stoffer, der er indtaget med en lovlig recept, så længe bilisten er i stand til at køre ordentligt.

Initiativet hilses velkomment af Rådet for Større Færdselssikkerhed, for ifølge direktør René la Cour Sell har der længe været behov for stramninger.

»Vi har talt med unge, som fortalte om chauffører, der ikke drak alkohol, men så i stedet fik sjove piller, for det kunne politiet ikke gøre noget ved. Det skriger jo til himlen. Men nu får vi et værktøj og sender et klart signal til samfundet om, at ulovlige stoffer ikke tolereres i trafikken,« siger han.

Betænkningen lægger desuden op til at give politiet flere redskaber i kampen mod sprit- og narkobilister. Politiet skal fremover kunne benytte udåndingstest som bevis i retten i sager om spritbilister. Og til at påvise narkobilister skal politiet kunne anvende øjenbesigtigelse, som ordensmagten i eksempelvis Norge og Sverige har haft succes med, samt måske spyt- og svedprøver. Det vil give politiet bedre arbejdsvilkår end i dag, fastslår politiinspektør Helge Holbek fra Rigspolitiets Færdselsafdeling:

»Det giver os mulighed for at få fastlagt alkoholpromillen med det samme ude på stedet, så vi ikke skal af sted og have udtaget blodprøve. Det giver en hurtigere sagsbehandling, og borgeren får klarhed om konsekvenserne med det samme.«

Betænkningen vil nu blive sendt i høring, og lovforslaget ventes fremsat i løbet af året. Tidligere har der lydt bred politisk opbakning til tiltag mod narko-bilisme.