Vi skal kunne komme flere veje rundt om København

Der skal bygges nye ringveje og ringbaner i hovedstadsområdet, lyder de første meldinger fra regeringens infrastrukturkommission. Det kræver betydelige milliardinvesteringer.

<a href="http://images.bm4.metropol.dk//283/283148/283148_original.gif" target="_blank">Se grafik i større format</a> Fold sammen
Læs mere

Bilister skal i fremtiden have mulighed for at smutte øst om hovedstaden uden at belaste Kongens Nytorv og andre centrale gader i Københavns centrum. Dermed kan københavnerne bl.a. se frem til at kunne nyde en kop kaffe i det fri uden at blive overdøvet af trafikstøj.

Regeringens infrastrukturkommission fremhæver i et nyt visionsoplæg for trafikken i hovedstadsområdet en ringvejsforbindelse, der går fra Lyngbymotorvejen til Øresundsmotorvejen via en havnetunnel.

Ring Øst, som kan aflaste den nuværende og stærkt trafikerede Ring 2, er bare et af flere mulige trafikanlæg, der kan være med til at løse fremtidens store udfordringer, hvis vejtrafikken som forudset vil vokse med 7090 pct. frem mod 2030.

Ifølge Infrastrukturkommissionens analyser er der især behov for at bygge flere ringveje og ringbaner i hovedstadsområdet, så trafikken lettere kan komme på tværs af København og uden om centrum. Det kan bl.a. ske via en ny Ring 5 forbindelse mellem Roskilde og Hillerød.

Men derudover skal den nuværende strategi med at udbygge de store indfaldsveje til hovedstaden fortsætte, hvis kritisk trængsel skal undgås om bare fåår. Og kapaciteten på flere jernbaner er i dag også så presset, at der er behov for nye spor mellem København og Ringsted samt eventuelt en ny underjordisk ekspresbane for S-tog mellem Østerbro og Hovedbanegården.

»I 2030 går trafikken helt i stå, hvis ikke vi gør noget. Så vil man skulle bruge fem timer på transport til og fra arbejde i hovedstadsområdet,« siger formanden for Infrastrukturkommissionen, Birgit AagaardSvendsen, der er direktør i J. Lauritzen.

Hovedstadsområdet er et af de mest centrale temaer i kommissionens arbejde med en langsigtet investeringsstrategi for veje og baner. I Østjylland prioriterer Infrastrukturkommissionen vejudbygninger og nye broforbindelser ved Vejle og Lillebælt højere end en fast forbindelse mellem Århus og Kalundborg via Samsø.

Lang vej endnu
Infrastrukturkommissionen har dog lang vej endnu, før den til oktober kan barsle med den endelige rapport, der bl.a. også skal rumme bud på en øget anvendelse af elektronisk trafikledelse med intelligente skilte, som både kan forbedre kapaciteten på eksisterende veje og øge trafiksikkerheden.

Og så skal kommissionen ikke mindst forsøge at finde nye finansieringsløsninger gennem et samarbejde mellem offentlige og private virksomheder. Det er der hårdt brug for, da staten i dag »kun« bruger omkring syv mia. kr. årligt på infrastruktur, inklusive vedligeholdelse, mener kommissionsmedlem og direktør i Dansk Industri Kim Graugaard.

»Syv milliarder kroner årligt rækker ingen vegne. Ikke engang i forhold til København,« siger Kim Graugaard.

Berlingske Tidende har forgæves forsøgt at få finansminister Thor Pedersen (V) til at svare på, om der oven på trepartsaftalen, kommuneaftalerne, kvalitetsreformen, skatteudspillet og 2015planen er råd til øgede investeringer i trafikanlæg. Eller om der er opstået trængselsproblemer i råderummet?

Her kan du se de foreløbige resultater af kommissionens arbejde:

www.infrastrukturkommissionen.dk