»Vi pumpede medicin i beboerne«

På bostedet Tokanten havde personalet stærk psykofarmaka til rådighed, som de kunne give de stærkt udviklingshæmmede beboere, når de blev for urolige. Men ofte skete det mere efter personalets behov end beboernes, siger tre tidligere medarbejdere.

Hun fik nok. På sin sidste arbejdsdag afleverede Christina Petersen (nederst til højre) til Københavns Kommune en registrering over 641 magtanvendelser over for stærkt udviklingshæmmede på bostedet Tokanten. Mange af dem var ulovlige og groft krænkende. Foto: Erik Refner Fold sammen
Læs mere

De otte udviklingshæmmede på bostedet Tokanten har ifølge tre tidligere medarbejdere været fyldt med ekstra psykofarmaka for at sikre ro på afsnittet Persillevej 2A. Medicinen virkede sløvende på beboerne, den havde heftige bivirkninger, og det var meningen, at de udviklingshæmmede kun skulle have den ekstra medicin, når det var absolut påkrævet.

Men det blev desværre den lette løsning over en gruppe af angste mennesker helt uden verbalt sprog, der hverken kunne samtykke eller protestere, når pædagogerne gik i medicinskuffen.

Pædagog Christina Petersen sagde op på Tokanten i begyndelsen af i år – og en af grundene var medicineringen af beboerne.

»Vi havde såkaldt ’PN-medicin’ til rådighed. Medicin, som vi kunne give efter behov til beboerne. Der var særligt en kvindelig beboer, der fik rigtig, rigtig meget ekstra medicin. Man kunne give hende mange gange i døgnet. Bare der var optakt til noget uro, så skulle hun have medicin. Og var der ingen virkning inden for en time, skulle man give medicin igen. Og det samme inden for en time igen. Det havde sjældent nogen effekt – hun blev bare endnu mere vild, sikkert fordi hun blev helt skæv oppe i hovedet af det. Eller også gik hun ud som et lys,« siger Christina Petersen.

Forstander fritaget for tjeneste
Hun har set den pågældende beboer sove en besvimelsesagtig søvn i 16-18 timer. Ofte frygtede hun, at hun ville dø af al medicinen. Men når hun gik til ledelsen, var holdningen en helt anden.

»Jeg har været ude for, at forstanderen lige præcis omkring denne beboer er gået ind og har sagt: Nu skal hun have PN, når hun kommer hjem fra dagtilbud. Det skete uden overhovedet at kontakte en læge. Vi besluttede at give hende mere 14 dage i træk, og det var helt uanset hendes sindsstemning, da hun kom hjem. Så uanset beboeren kom glad hjem, skulle hun have PN. For det havde forstanderen besluttet, at vi skulle prøve en periode for at se, om det havde en effekt,« siger Christina Petersen.

Forstander Hanne Jensen blev i går fritaget for tjeneste på Tokanten, fordi hun i seks år har undladt at informere Københavns Kommune om personalets massive og ofte ulovlige brug af magt over for beboerne. Hun udtaler sig ikke længere i sagen. Men over for Berlingske Tidende afviste hun i sidste uge, at hun havde overmedicineret beboerne.

Mere og mere medicin
Men flere andre tidligere medarbejdere fra Persillevej 2A, der foretrækker at være anonyme, bekræfter Christina Petersens historie.

En af dem fortæller:

»Flere gange efterlyste vi hjælp og støtte, fordi beboerne var så udadreagerende, og vi lavede så mange magtanvendelser. Men vi fik ingen hjælp og støtte. Vi måtte bare pumpe noget mere medicin i dem. Det var den slags ting, hvor man tænkte, at det kan sgu da ikke være rigtigt. Men du bliver også selv forrådt, når du er der. Det bliver dine handlemuligheder, når du fra start får at vide, at det her er der ikke noget at gøre ved. Så putter man bare noget mere medicin i dem, og så slapper de af.«

Det skete oftere og oftere, siger den tidligere medarbejder:

»Noget som også blev meget almindeligt, og som i mine øjne var lidt af en falliterklæring, var, at beboeren bare fik PN-medicin, hvis bare hun løftede kløerne. Det virkede nogle gange og andre gange ikke, og så fik hun bare mere medicin. Vi gik til ledelsen rigtig mange gange og bad om hjælp udefra, og så kom der en enkelt gang en psykiater, men det var igen en venstrehåndsløsning. Man fik fornemmelsen af, at hvis man ikke kunne klare det, var man en svag-pisser.«

Københavns Kommune vil nu gå ind og undersøge sagen, siger vicedirektør Jens Elmelund:

»I vores supplerende undersøgelse kigger vi på en række forhold. Vi undersøger for det første magtanvendelserne, vi kigger for det andet på medicineringen og på helt tredje ting. Det kan jeg bekræfte. Det er i denne fase meget vigtig, at vi får alt frem nu. Det er også derfor, vi har fritaget forstanderen for tjeneste – mens undersøgelsen står på. Personalet skal ikke føle, at de må lægge bånd på sig selv. Hvis der er noget mere, skal vi have det hele på bordet nu.«