»Vi mener, at de ældre er et aktiv for kommunen«

Tre borgmestre fra kommuner med særligt mange indbyggere over 65 år giver deres bud på, hvordan en voksende ældrebefolkning påvirker kommunen.

Hvordan påvirker den voksende andel ældre borgere landets kommuner? Berlingske har spurgt tre borgmestre. Fold sammen
Læs mere
Foto: Jens Nørgaard Larsen / Heine A. Pedersen / Scanpix

Danmark bliver ældre. Unge menneskers bevægelse mod byerne efterlader mange lokalsamfund med en overvægt af ældre over 65 år og er i disse år med til at inddele Danmarkskortet i unge byer og ældre lokalsamfund. Selvom mange ældres frivillige arbejdskraft er en stor ressource for landets kommuner, er de ældre også en stor udgiftspost i de kommunale budgetter.

På seks år er antallet af kommuner, hvor flere end hver fjerde indbygger er over 65 år, gået fra blot to ø-kommuner i 2010 til ni kommuner i 2016. Og udviklingen forsætter. Ifølge fremskrivninger fra Danmarks Statistik vil en fjerdedel af indbyggerne i hele 79 kommuner være over 65 år, når vi rammer 2045.

Berlingske har bedt tre borgmestre fra kommuner med en særligt høj ældreandel forholde sig til udsigten til de mange borgere over 65 år.

Morten Slotved (K), borgmester Hørsholm Kommune - 25,5 procent ældre over 65 år
»Vi er privilegerede, fordi vores ældre bliver forholdsvis gamle og er erhvervsaktive længere. Det er ældre borgere, som er ressourcestærke og dermed også selvhjulpne langt oppe i årene. Vi har ikke et langt forløb, hvor de er nedslidt. I de sidste par år ender mange på plejehjem, som er en dyr periode. Det er en udfordring og lægger et pres på vores økonomi. Vi er i gang med et rehabiliteringsforløb for at kunne fremtidssikre hjemmeplejen. Vi laver forebyggende hjemmebesøg, sørger for at få de ældre til selvtræning og opfordrer dem til at komme ud på motionsstierne.«

Thomas Adelskov (S), borgmester Odsherred Kommune - 26,8 procent ældre over 65 år
»I vores bosætningsstrategi vil vi gerne gøre os lækre for folk i efterløns- eller pensionsalderen. Vi mener, at de ældre er et aktiv for kommunen. Både økonomisk med de pensioner, de kommer med, men også i vores kultur- og foreningsliv er de et rigtig godt bidrag.
Det er klart, at når vi har en stor ældrebefolkning, har vi højere sundhedsudgifter, end andre vil have. Vi har ikke lavet et samlet regnestykke, men vores politiske vurdering er, at det er en samlet fordel for kommunen – både i forhold til økonomi, men også i forhold til det bidrag, de ældre yder til vores kommune.«

Winni Grosbøll (S), borgmester Bornholms Kommune - 25,6 procent ældre over 65 år
»Bornholms udfordring er kombinationen af at have mange ældre og få erhvervsaktive. Det er et svært krydspres at arbejde i - man skal hele tiden investere i gode folkeskoler, tiltrækning af tilflyttere og gøre øen attraktiv. Men hvis du bruger over halvdelen af budgettet på én befolkningsgruppe, så har du ikke så meget til det andet. De ældre er en kæmpe ressource for kommunen – de bemander frivilligt alle vores kulturinstitutioner. Så vi vil meget gerne have ældre mennesker. Men vi skal bare have lidt flere af de andre, så tingene matcher bedre.«