»Vi leger sproget ind i børnene«

Børn kan lære at tale markant bedre, hvis man sætter ind med sproglæring allerede i børnehaven. Indsatsen kan styrke børn fra ikke-boglige hjem og gøre dygtige børn endnu bedre, viser en ny undersøgelse.

Børnene Isabel, Emil, Emiliah, Anne-Sofie, Oliver og Semih fra Børnehaven Nygade i Aabenraa træner deres sprog sammen med pædagog Bente Jacobsen. Ny forskning fra Syddansk Universitet viser, at børn er mere parat til skole og læring, hvis sproget bliver leget ind i dem allerede i børnehaven i struktureret sproglæring. Det styrker både ikke-danske børn, svage børn og udfordrer de dygtigste. Foto: Maria Tuxen Hedegaard Fold sammen
Læs mere

Seksårige Claudia er kommet til Danmark fra Polen sammen med sine forældre. Da hun begyndte i børnehaven i Nygade i Aabenraa, kunne hun ligesom de øvrige i en lille flok polske børn ikke tale dansk.

»I begyndelsen pegede hun kun på ting,« fortæller pædagog Marianne Overgaard Jensen fra Nygade Børnehave.

Men pludselig begyndte Claudia at sige »madpakke«, »legeloft« og kunne sætte ord på, når hun skulle tisse.

En ny type målrettet sprogindsats ud-arbejdet af forskere på Syddansk Universitet var en essentiel årsag til udviklingen af Claudias sprog. Nygade Børnehave har sammen med børnehaver i hele Danmark medvirket i projektet.

»Vi kunne konstatere en mærkbar sproglig udvikling hos Claudia. De enkelte ord gled hurtigt over i, at hun fortsatte med at sige »mig-tegne« og »mig-ud«. Hun kunne gøre sig forståelig,« fortæller Marianne Overgaard Jensen.

Den nye forskning viser, at børn kan øge deres indlæring med op til 57 procent inden for nogle læringsområder, hvis man eksplicit og målrettet sætter ind med sprog allerede i børnehaven. Det vil sige, at man speeder børnenes sproglige udvikling op, så de på seks måneder lærer, hvad de ellers ville være 9,4 måneder om at lære. Samlet set har 13.000 børn og 1.100 pædagoger landet over deltaget i de to projekter med navnene SPELL og Fart på sproget. Det gør undersøgelsen til den hidtil største undersøgelse af tidlige sprogindsatser, også internationalt.

Begge projekter, der er finansieret af Innovationsfonden og Socialstyrelsen, er blevet gennemført i samarbejde mellem Center for Børnesprog på Syddansk Universitet og Rambøll Management Consulting.

Et vigtigt fundament

Forskerne bag undersøgelsen vurderer, at en tidlig indsats, der med leg og læsning øger børns kendskab til bogstaver, ord og bøger, har stort potentiale:

»Typisk er det svært at hjælpe børn fra ikke-danske eller sprogligt svage hjem. Det nye er, at indsatsen skaber en mulighed for at hjælpe tosprogede børn, som ellers ville begynde i skolen med et dårligt dansk. Undersøgelsen viser, at vi kan hjælpe dem med sproget og dermed øge deres chancer for at få en god uddannelse og et job,« siger Anders Højen, lektor på Center for Børnesprog på Syddansk Universitet.

Undersøgelsen viser, at læring er som mursten: Jo bedre fundamentet er, desto større chance har et barn for at bygge ovenpå. At begynde i folkeskolen uden et læringsfundament, som mange børn gør, kan være en barsk og fatal oplevelse.

»Nogle børn ved knap, hvad et bogstav er, når de starter i skolen. Det sætter dem i en vanskeligere position – de er allerede bagud i forhold til klassekammeraterne,« fortæller Dorthe Bleses, professor i børnesprog på Syddansk Universitet.

Princippet i metoderne SPELL og Fart på sproget er at give pædagogerne redskaber til »bevidst og systematisk« at arbejde sproget ind i børnene. Forskerne bag undersøgelsen har derfor opstillet læringsmål for, hvordan og hvor ofte pædagogerne skal læse og lege med børnene.

Børnene skal i tyve uger træne to gange om ugen i en halv time. I de sessioner skal pædagogerne læse bøger for børnene, lege med spil og inddrage børnene ved at stille spørgsmål og bede dem løse små opgaver.

Formålet er at lære dem grundpillerne i at læse: At ord bærer betydning, at kende forskel på ord og billeder, lære et par bogstaver at kende, lytte til ordenes lyde og blive fortrolige med bøger.

»Lige præcis de mål er valgt, fordi vi ved, at når børnene kan dem, så er de klædt på til at lære at læse, hvilket alt andet bygger på,« forklarer Dorthe Bleses.

Udfordringer til de dygtige

Andre elementer i de nye projekter er, at sværhedsgraden kan tilpasses det enkelte barn, så pædagogerne har mulighed for at inddrage alle. En vigtig erfaring er, at metoderne leder til størst udbytte, når pædagogerne har stor indflydelse på, hvordan de vil udføre sprogtræningen.

Marianne Overgaard Jensen fra Nygade Børnehave beskriver, at hun i forbindelse med en øvelse om forholdsord såsom »nedenunder« og »langt væk« digtede en junglehistorie:

»Det frie aspekt gjorde øvelsen sjov. Jeg brugte min fantasi,« forklarer hun.

Andre øvelser lægger op til, at børnene skal bruge deres fantasi og fortælle en historie. Forskerne fremhæver, at de nye metoder for indlæring også gør de dygtige børn endnu dygtigere, fordi de også bliver udfordret, for eksempel ved at skulle opfinde slutningen på en historie.

Alle børn fortjener en chance

Det er imidlertid ikke alle forskere, der er lige begejstrede for at sætte ind med sproglæring allerede i børnehaven.

»Principielt er jeg skeptisk. SPELL handler for mig at se kun om sprog og udvikling med kun et lille element af leg. Man fokuserer i disse metoder ikke på det hele barn,« mener Dion Sommer, professor på Psykologisk Institut på Aarhus Universitet.

Til denne indvending siger pædagogen Marianne Overgaard Jensen:

»Vi leger sproget ind i børnene, og rigtigt mange gange var det sjovt. Man skal lege så længe, man kan. Det princip er meget vigtigt for mig. Længden og intensiteten i træningen blev måske nogle gange lidt for meget, men vi satte vores eget præg på det. Og jeg synes, at konceptet er en god ide.«

Lektor Anders Højen peger på, at der er masser af leg i de danske børnehaver.

»Hvis vi i Danmark bruger en-to procent af tiden om året på sproglig læring, er det på ingen måde retvisende at beskrive det, som om at børnene kommer på skolebænken,« fastslår han.

»Det handler om at give muligheder og chancer i livet til de børn, som ellers ikke har dem.«