Vi kender vores voldtægtsmænd

De fleste ofre for voldtægt kender gerningsmanden. Det personlige forhold gør det vanskeligt at anmelde overgrebet.

Kvinders hyppige personlige tilknytning til voldtægtsmænd er en væsentlig årsag til, at kun hver fjerde voldtægt bliver anmeldt. Fold sammen
Læs mere
Foto: Photographee.eu

I seks ud af ti tilfælde kender ofrene den person, som voldtager dem eller forsøger på det.

Og fire ud af ti gange er gerningsmændene en nuværende eller tidligere kæreste eller ægtefælle.

Det viser den seneste offerundersøgelse fra Justitsministeriet, Rigspolitiet og Det Kriminalpræventive Råd. Undersøgelsen bygger på svar fra 420 personer, som angiver at have været udsat for »tvangssamleje« i løbet af de seneste fem år.

Den hyppige personlige tilknytning til gerningsmanden er en væsentlig årsag til, at kun hver fjerde voldtægt bliver anmeldt. I de tilfælde, hvor ofret kender gerningsmanden, er det kun 20 procent, der bliver anmeldt. Kender ofret ikke gerningsmanden, bliver overgrebet anmeldt i 39 procent af tilfældene.

Ifølge psykolog Hanne Pedersen, som har arbejdet med voldtægtsofre i mere end 25 år, er der to årsager til, at voldtægtsofre er tilbøjelige til ikke at anmelde deres partnere.

For det første føler mange voldtægtsofre sig truet og bliver bange for, at manden vil blive endnu mere voldelig. For det andet bliver nogle kvinder usikre på, om de selv bærer en del af skylden for, at voldtægten har fundet sted.

»Mange bebrejder sig selv for, at de ikke kan få forholdet til at hænge sammen. De mener, at det er deres ansvar, når noget går galt i forholdet,« siger Hanne Pedersen.

Undersøgelsen viser også, at mere end halvdelen af ofrene var 23 år eller yngre, da voldtægten blev begået. Omtrent samme fordeling oplever Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet, fortæller afdelingssygeplejerske Hanne Baden Nielsen.

»Det skyldes, at det er i den alder, at de unge kvinder begynder at bevæge sig ud på egen hånd, får et selvstændigt socialt liv, begynder på studie og forsøger at finde en livsledsager. Den mest udsatte aldersgruppe er samtidig den mest socialt udadvendte gruppe,« siger Hanne Baden Nielsen.