Vi er tæt på at udrydde menneskets nærmeste slægtninge

Den østlige gorilla er kritisk udrydningstruet. Dermed er fire af de seks arter af store menneskeaber – vores nærmeste slægtninge på kloden – på randen af at forsvinde.

Gorillaen er tæt på udryddelse. Siden 1996 er der blevet 30 pct. færre gorillaer. Fold sammen
Læs mere
Foto: PHILIPPE DESMAZES

Ugens gode nyhed er, at kæmpepandaen ikke længere anses for en kritisk truet dyreart. Det samme gælder dyr som klohalekænguruen og den tibetanske antilope, hvor en massiv og målrettet bevaringsindsats nu bærer frugt og bringer arter tilbage fra randen af udryddelse.

Den dårlige nyhed er, at den østlige gorilla som den seneste af de store menneskeaber nu figurerer som kritisk truet art på den såkaldte »Rødliste over truede arter« fra den internationale naturbeskyttelsesorganisation IUCN.

I forvejen er både den vestlige gorilla og begge orangutangarter i den højeste kategori af kritisk udryddelsestruede arter, mens chimpansen og bonoboen – de to resterende arter af de seks store menneskeaber – »kun« er i den næsthøjeste rødlistekategori for truede arter.

»Det er dybt bekymrende at se den østlige gorilla, en af vores nærmeste slægtninge, glide imod udryddelse,« sagde generaldirektør for IUCN Inger Andersen ved lanceringen af den nye ajourførte 2016-udgave af rødlisten, som er den mest omfattende globale opgørelse af bevaringsstatus for biologiske arter.

»Vi lever i en tid med store forandringer, og hver opdatering af rødlisten bør bidrage til erkendelsen af, hvor hurtigt den globale udryddelseskrise eskalerer,« sagde den danske økonom og tidligere verdensbankdirektør, der i 2014 blev generaldirektør for IUCN.

Den østlige gorilla er den største nulevende art af de store menneskeaber. På blot 20 år er dens naturlige bestand blevet barberet til 30 procent af dens i forvejen lave niveau fra 1996, hvor arten allerede var truet.

Truslen kommer naturligvis fra mennesket, som nogen vil kalde den syvende art af de store menneskeaber. Skovdrift og landbrug gør store indhug i gorillaens naturlige levesteder, men krybskytteri menes at være den største trussel. Gorillaerne jages ulovligt af lokalbefolkningen, der sælger og spiser kødet som bushmeat.