»Vi er mest optaget af produktet - at servicen højnes«

Københavns Kommune skal gøres til landets største indkøbsforening, der sikrer københavnerne bedre service og lavere skat. Det foreslår Venstres leder i hovedstaden, kulturborgmester Martin Geertsen, der med en ny strategi vil trække partiet ind på den politiske midte.

Efter et års politisk rekreation oven på valgnederlaget i november 2005 er Venstre i København ved at komme på benene igen. Kulturborgmester Martin Geertsen, der umiddelbart efter valget afløste Søren Pind som partiets leder i hovedstaden, har brugt tiden på at forberede et hamskifte. Resultatet er strategi- og visionspapiret »Venstre 2.0«, der lægger rammerne for Venstres arbejde på Københavns Rådhus frem til næste valg i 2009.

»Vores nye strategi er delt i to. Vi vil være et resultatorienteret parti, der placerer sig på midten og søger kompromisser og indflydelsen på midten. Samtidig vil vi udbygge samarbejdet med de Konservative og Dansk Folkeparti, som vi allerede i dag holder fælles gruppemøder med.

På indholdssiden er det vores ambition at gøre Københavns Kommune til Danmarks største indkøbsforening forstået på den måde, at vi som politikere skal fastlægge serviceniveauet og så ansætte de leverandører, der bedst og billigst kan levere varen til københavnerne. Om leverandørerne er private virksomheder eller kommunens ansatte er ikke afgørende. Vi er mest optaget af produktet - nemlig at der bliver leveret en høj og gerne højere service til københavnerne,« siger Martin Geertsen, der kalder idéen om at se på kommunen som en indkøbsforening for »en grundlæggende udfordring af det socialdemokratiske verdensbillede, hvor kommunen mest af alt skal være en stor maskine«.

Bedre service
Venstres ambition er at forbedre forholdene på en lang række af kommunens kerneområder, herunder børn og ældre.

Samtidig skal den kommunale administration effektiviseres betragteligt.

Alt i alt er målet ikke bare at give skolebørnene gratis mad, synliggøre og højne kvaliteten i daginstitutionerne, give hjemmehjælperne mere tid sammen med det de ældre - målet er også, at der allerede i denne valgperiode skal træffes beslutning om at sænke kommuneskatten og indføre et takststop, så f.eks. forældrebetalingen i vuggestuer og børnehaver fastfryses.

»Det er en fejl at tro, at spørgsmålet om bedre offentlig service og skattelettelser er et spørgsmål om enten eller. Det er økonomisk set aldrig gået bedre i København, end det gør dag, og derudover er der et stort potentiale at hente ved at skære i den alt for velpolstrede kommunale administration, der med fordel kan samles i færre og langt mere effektive enheder,« siger Martin Geertsen.Det er en fejl at tro, at spørgsmålet om bedre offentlig service og skatte-

lettelser er et

spørgsmål om enten eller.

Martin Geertsen,

kulturborgmester

i København, VStår det til Venstre, er i det vid udstrækning kommunens medarbejdere, der skal komme med forslag til rationaliseringer og effektiviseringer. Derfor vil Martin Geertsen via mail kontakte samtlige medarbejdere i kommunen.

»Det er jo de enkelte pædagoger, skolelærere og hjemmehjælpere, der i dagligdagen arbejder under krav om dokumentation og retningslinjer om dit og dat. Det er dem, der i virkelighedens verden støder på alt bureaukratiet og bøvlet, og derfor vil jeg meget gerne høre deres idéer til, hvordan vi kan indrette den kommunale service på en langt mere smidig og brugervenlig måde,« siger Martin Geertsen, der samtidig vil bede medarbejderne om forslag til, hvordan politikerne kan gøre kommunen mere attraktiv som arbejdsplads.

Stadig hård opposition
Martin Geertsen er helt på det rene med, at »Venstre 2.0« er udtryk for, at partiet skubber den benhårde liberale retorik i baggrunden. Men, understreger han, selv om Venstre gerne vil ind på den politiske midte og forhandle sig til konkrete politiske aftaler, så er partiet stadig i benhård opposition til Socialdemokraterne.I modsætning til Socialdemokraterne er vi villige til at tænke nyt, og vi er ikke bundet af en gammeldags tankegang om, at kommunen er bedst til at løse alle opgaver. Og i modsætning til Socialdemokraterne er vores ambition at skabe en ægte åbenhed i kommunen.

Martin Geeertsen

»I modsætning til Socialdemokraterne er vi villige til at tænke nyt, og vi er ikke bundet af en gammeldags tankegang om, at kommunen er bedst til at løse alle opgaver. Og i modsætning til Socialdemokraterne er vores ambition at skabe en ægte åbenhed i kommunen, hvor det politiske og administrative niveau er i direkte kontakt med københavnerne. Det er i mine øje god liberal politik,« siger Martin Geertsen.