Vestager i soloudbrud

Lykkes det for Fogh og Bendtsen at få de Radikale med i en aftale, vil det være et alvorligt nederlag for S-holdet, som vil stå langt mere isoleret, når de skal kritisere skattelettelserne.

Midt i de problemer, som Anders Fogh Rasmussen og Bendt Bendtsen står over for efter præsentationen af kvalitetsreformen og skattepakken, øjner de enkelte lyspunkter.

Begge er pinagtigt klar over, at lanceringen af planerne absolut ikke er faldet heldigt ud, og de ved, at de næste dages forhandlinger om skattepakken bliver alt andet end nemme. Men de kan se positive momenter.

En første meningsmåling viser, at Socialdemokraterne fortsat er låst fast på et niveau kun lidt over valgkatastrofen i 2005. Billedet kan forrykke sig, når nye målinger for alvor kortlægger vælgernes reaktion på den hidsige debat om skattepakken.

Alligevel nærer man i regeringen et håb om, at det ikke er lykkedes for Helle Thorning-Schmidt at sælge sine kvalitetsrettigheder til danskerne, ligesom man krydser fingre for, at mange vælgere trods deres modstand mod skattepakken vil være tilbageholdende med at lægge magten i hænderne på en uprøvet S-ledelse.

Her og nu er udfordringen for regeringen om at finde frem til et forlig mellem Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti.

Uden tilstrækkelig vilje til forlig bliver det umuligt for finansminister Thor Pedersen at formulere en aftaletekst. Venstres top håber, at de Konservative og DF vil strække sig for at nå et resultat, selv om det formentlig vil kræve et stort pædagogisk talent hos både Bendt Bendtsen og Pia Kjærsgaard at skulle sælge en aftale til deres respektive bagland. Sagen er, at netop deres vælgere trækker i hver deres retning: Mens konservative tillidsfolk insisterer på, at der skal sættes ind over for topskatten, vil fodfolket i DF ikke være med til, at højtlønnede får meget mere ud af skattelettelserne end lavtlønnede. De to partier står med andre ord midt i et benhårdt opgør om fordelingspolitik men forsøger at undgå et sammenbrud.

De mest optimistiske i regeringslejren håber, at det vil lykkes både at lande denne konflikt og få Ny Alliance og de Radikale med i en aftale.

Naser Khader har ganske vist opstillet mål i skattepolitikken, som de øvrige partier finder totalt urealistiske, men Khader har efter en svag profil i den seneste tid brug for at vise, at Ny Alliance søger indflydelse og skaber resultater.

I det perspektiv er forhandlingerne en chance, selv om der bliver tale om »gammeldags« politik, hvor politik handler om det muliges kunst og ikke er lig med storslåede, men svært opnåelige visioner.

Endnu mere spænding knytter sig til de Radikale, som under Margrethe Vestagers ledelse har valgt en pragmatisk tilgang til forhandlingerne. Kan de Radikale få resultater, vil de tage dem hjem, og derfor sidder partiet med ved forhandlingsbordet i Finansministeriet. De radikale forhandlere sigter efter to pejlemærker, som flugter med deres eget omfattende skatteudspil: Skattepolitikken skal være mere grøn og sikre mere arbejdskraft.

Når det handler om den dagsorden, som ifølge alle økonomer bliver afgørende i de kommende år nemlig at sikre nok arbejdskraft er regeringen og de Radikale rykket tættere på hinanden. Udfordringen bliver at øge arbejdsudbuddet ved hjælp af en begavet kombination af øget indvandring af kvalificeret arbejdskraft, en mere succesfuld integration på arbejdsmarkedet og en skattepolitik, som letter skatten på arbejde.

De Radikales skepsis over for regeringen i den økonomiske politik bunder i, at de mener, at Fogh fører overbudspolitik og baserer sin langsigtede 2015-plan for dansk økonomi på jubeloptimisme.

Lykkes det for Fogh og Bendtsen at få de Radikale med i en aftale, vil det være et alvorligt nederlag for S-holdet, som vil stå langt mere isoleret, når de skal kritisere skattelettelserne.

Bliver det resultatet af forhandlingerne, vil det kunne ses som en første strømpil på de samarbejdsmønstre, som kan blive en realitet på Borgen i de kommende år, men det er samtidig krystalklart, at det vil kræve håndelag og held de næste dage at sikre en aftale, som strækker fra DF til Ny Alliance og de Radikale.