Venstrefolk kræver EU-lynafstemning

Venstres tidligere formand og udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen vil have et opgør med EU-forbeholdene nu. Andre markante V-stemmer ønsker EU-afstemning inden jul.

Det danske EU-formandskab næste år bliver en forpjusket affære, hvis Danmark stadig har EU-forbeholdene, advarer tidligere udenrigsminister og V-formand Uffe Ellemann-Jensen. Fold sammen
Læs mere

Flere venstrefolk opfordrer regeringen til at skifte gear i EU-debatten. De foreslår en lynafstemning om alle de danske EU-forbehold inden det danske EU-formandskab i første halvår 2012.

Det gælder bl.a. Europaudvalgets næstformand, Eva Kjer Hansen (V), der udpeger tiden før formandskabet som et oplagt tidspunkt.

»Det vil være godt at få gjort op med vores undtagelser inden formandskabet. Der er momentum, det vil give vores formandskab mere styrke og det vil være bedst for Danmark. Desuden falder det sammen med, at det bliver mere og mere påtrængende at få gjort op med undtagelserne på både euro-, forsvars- og det retlige område,« siger Eva Kjer Hansen, der også er formand for Udenrigspolitisk Nævn.

Samme holdning har medlem af Europa-Parlamentet, Jens Rohde (V), der som Kjer Hansen ikke ser nogen hindring i, at en eventuel EU-afstemning allerede i år vil ligge tæt på folketingsvalget.

»Hvis vi skal have en folkeafstemning, skal det ske relativt kort efter et valg. Her har den til enhver tid siddende regering mest momentum,« siger Jens Rohde.

Formandskabets vigtigste opgave bliver at lande et kompromis om EUs finansielle ramme for de kommende år. Her regnes forbeholdene ikke for at få afgørende virkning.

»Men der vil være områder, hvor vi som formandskabsland vil være nødt til at gå uden for døren, f.eks. på retsområdet. Det er en lidt absurd situation,« siger Jens Rohde.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) satte overraskende en smule strøm til EU-debatten, da han efter det seneste EU-topmøde erklærede, at et fransk-tysk forslag om tættere samarbejde mellem landene i euro-zonen »meget vel kan aktualisere vores overvejelser om vores egen position i forhold til euroen«.

Løkke har dog holdt sig på lang afstand af enhver datodiskussion, og tænker formentlig mere over det optimale tidspunkt for at vinde næste folketingsvalg.

Vingeskudt formandskab

Tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen (V) vil ikke direkte blande sig i datodiskussionen, men lægger ikke skjul på, at formandskabet vil være vingeskudt fra start, hvis EU-forbeholdene stadig eksisterer.

»Det danske formandskab bliver en lidt forpjusket og haltende affære, hvis vi stadig sidder med vores undtagelser. Det vil det blive, fordi vi på en række meget vigtige områder skal være formænd uden at sidde med ved bordet,« siger Uffe Ellemann-Jensen.

Retsordfører Kim Andersen (V) ser det nylige fransk-tyske forslag som en oplagt motor for en debat om en EU-afstemning inden formandskabet, så Danmark ikke havner som b-medlem af det europæiske samarbejde.

»Det ville styrke vores position som formandskabsland fra 2012, at vi kunne udfylde pladsen for bordenden fuldt og helt og ikke skal gå ud og ind af lokalet afhængigt af, hvad der diskuteres,« siger Kim Andersen.

Modsat Venstre ønsker S-SF kun en afstemning om rets- og forsvarsforbeholdene. Ifølge udenrigsminister Lene Espersen (K) er regeringens ønske fortsat at komme af med forbeholdene:

»Der er ingen tvivl om, at forbeholdsområderne er de områder, hvor EU-samarbejdet udvikler sig allermest. Det er nogle af de områder, hvor det er mest relevant at have samarbejdet,« siger Lene Espersen og peger på f.eks. EUs pirateribekæmpelse, EUs politisamarbejde og ikke mindst på euro-området.

»Jeg er enig i, at forbeholdene er til skade for Danmark, og at vi skal af med dem hurtigst muligt, men det at sætte en folkeafstemningsdato får ikke i sig selv forbeholdene til at gå væk. Der skal også være et flertal, der bakker op om, at de skal væk,« siger hun.

I de seneste målinger er der flertal for at bevare EU-forbeholdene.