Venstre gjorde klar til at bygge 33 kilometer mur mod Tyskland – købte ind for 22 millioner

33 kilometers mur mod Tyskland skulle være den danske bagstopper i flygtningekrisen. Der blev i 2015 brugt 21,7 millioner kroner på projektet. Det fremgår af et nyt dokument.

Omkring årsskiftet mellem 2015 og 2016 blev der indkøbt for knap 22 millioner kroners materiale til et grænsehegn. Det var midt under flygtningekrisen. Alternativet blev en grænsekontrol, der fortsat pågår. Fold sammen
Læs mere
Foto: Bax Lindhardt

Den daværende Venstre-regering gjorde under flygtningekrisen klar til at bygge en 33 kilometer lang mur ved den danske grænse mod Tyskland.

Det fremgår af et nyt svar, justitsminister Nick Hækkerup (S) har sendt til Folketinget. Her bliver det fortalt, at Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, der stod for indkøbene til hegnet, blandt andet købte 37.5000 pigtrådsspiraler, 37.000 pigtrådspæle og diverse handsker og pladesakse, der kunne bruges i forbindelse med etableringen af pigtrådshegnet.

I alt indkøbte Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse for 21,7 millioner kroner, kan man læse i svaret.

»Hvis det hele brændte sammen«

Historien om et dansk pigtrådshegn på grænsen til Tyskland kom frem for en måned siden, da Søren Pind, der var justitsminister i den daværende Venstre-regering, lancerede sin bog, »Frie ord«.

»I regeringen var der diskussioner om at bygge en mur af pigtråd og beton ved grænsen til Tyskland. Meget præcise planer blev udarbejdet. Det viste sig, at vi ikke lå inde med de tilstrækkelige ressourcer, og at materialer og genstande til at foretage en sådan voldsom beslutning slet ikke var en del af vores beredskabslagre. I al stilfærdighed blev nogle af disse ting indkøbt internationalt,« skriver Pind i bogen.

I forbindelse med bogen udtalte Søren Pind til TV 2, at muren eller hegnet skulle holde illegale flygtninge ude.

»Det (en grænsemur, red.) var et scenarie, som kunne blive aktuelt, hvis det hele brændte sammen, og det, var vi jo bange for, ville ske. At hele Europa ville bryde sammen,« sagde Søren Pind til TV 2.

Det er på denne baggrund, at Enhedslistens folketingsmedlem Rosa Lund har spurgt til, hvilke materialer, der blev indkøbt til projektet, og hvor mange penge, der blev brugt på det.

I svaret på Rosa Lunds spørgsmål bliver det også fortalt, hvordan hegnet skulle opbygges.

»Der blev omkring årsskiftet 2015/2016 indkøbt materialer til at kunne opstille 33 kilometer pigtrådshegn af typen 3/2/1. Et 3/2/1 er en pigtrådshindring, hvor der ligger tre ruller i bunden, to oven på og én øverst, alt surret til pæle og bundet sammen,« står der i svaret til Folketinget.

90 procent ligger tilbage

I spørgsmålet til ministeren bliver der også spurgt til, hvad der er sket med materialet, der eventuelt blev indkøbt.

Her oplyses det, at materialet dengang blev opmagasineret på Flyvestation Skrydstrup vest for Haderslev. Da det i juni 2017 blev vurderet, at der ikke længere var brug for materialet, besluttede Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse at lade de indkøbte genstande indgå som en del af Forsvarets samlede beholdning.

»Der resterer i dag cirka 90 procent i forhold til den oprindelige anskaffelse,« oplyses det. Den ubrugte del er forsat på flyvestationen.

Ud over Forsvarsministeriet og Materiel- og Indkøbsstyrelsen er også Rigspolitiet blevet spurgt, om de har indkøbt materiale til opbygningen af et grænsehegn. Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at politikredsen »i den pågældende periode ikke har foretaget noget indkøb af genstande eller materiale til brug for byggeri af en grænsemur ved den dansk-tyske grænse«.