Velorganiseret demonstration for velfærd

Forud for demonstrationerne i otte af de større danske byer er der foretaget et massivt arbejde for at mobilisere de 100.000 mennesker, der forventes at deltage.

Når omkring 100.000 mennesker i dag mødes klokken 16.30 til demonstrationer i otte af de større danske byer, er det kulminationen på flere ugers arbejde og organisering.

»Vi får mere og mere erfaring i at organisere denne form for massemobilisering, og det gør selvfølgelig, at det bliver mere og mere velorganiseret,« siger Nanna Westerberg, formand for SFs Ungdom, som er koordinator og pressetalsmand for kampagnegruppen bag demonstrationen.

I front for velfærdsdemonstrationerne i anledning af Folketingets åbning har siddet en ledelsesgruppe med repræsentanter for de landsdækkende forbund, som bakker op om demonstrationen – de har primært sørget for de brede linjer som økonomi og styring.

Alt rugbrødsarbejdet er foretaget af de politiske ungdomsorganisationer under SF, Enhedslisten, Socialdemokraterne og LO. De er organiseret i en arbejdsgruppe kaldet Genstart Danmark, som med et budget på 1,5 mio. kr. har foretaget en massiv massemobilisering rundt om i landet.

Plakater, flyers, hjemmesider, annoncer i landsdækkende dagblade, nyhedsbreve og sms-kæder er nogle af de redskaber, som er blevet taget i brug. Fra København og Århus har syv biler kørt landevejene tynde for alene at mobilisere de 30.000-40.000 forventede demonstranter fra Elev- og studenterorganisationer og de faglige ungdomsforbund.

»Tillidsmændene spiller også en central rolle. De er blevet løbende informeret om, hvad der sker og er blevet bedt om at opfordre folk til at deltage,« fortæller Nanna Westerberg.

»Denne demonstration samler bredere end tidligere, og nu er både FTF og LO med. Hidtil har kun LO deltaget, når fagbevægelsen demonstrerede. Men nu er begge hovedforbund med. Det er også nyt, at fagforbund som Politiforbundet og sygeplejerskerne er med.«

Fordemonstrationer
Inden den store demonstration på slotspladsen er der arrangeret utallige fordemonstrationer rundt om i København. De studerende har arrangeret deres eget optog fra Rådhuspladsen, og kl. 13.30 afleveres 100 flyttekasser til videnskabsministeriet i protest mod besparelser på Københavns Universitet.

»Vi kan også se, at man enkelte steder helt spontant og uafhængigt af vores demonstration har besluttet at nedlægge arbejdet for at lave fordemonstrationer. Det gælder f.eks. hjemmeplejerne i Københavns Kommune,« siger Nanna Westerberg.