Velkommen til det nye Berlingske Tidende

Kære læser Berlingske Tidende har gennem de seneste par år stået for nogle af de mest omfattende fornyelsesprocesser i dansk presse. I dag tager vi hul på en ny epoke.

Avisen er indholdsmæssigt rykket tættere på læserne. Vi har skærpet vores viden på redaktionen om dine konkrete behov for både at blive informeret på kompetent og troværdig vis såvel som for at blive underholdt og udfordret på en begavet måde. Sidste efterår skiftede avisen format til det moderne, lille avisformat. Vi har fået rigtigt mange positive tilbagemeldinger på formatskiftet, og vi glæder os til at udnytte avisens mange muligheder endnu mere fra i dag.

I dag tager vi nemlig det næste store skridt på vejen. Nu lægger vi de redaktionelle kræfter og ressourcer på avisen og på Berlingske.dk sammen og skaber et helt nyt dynamisk redaktionelt miljø, hvor Berlingske Tidende udkommer hele døgnet. Vi markerer det med lanceringen af et helt nyt, mere engagerende og mere brugervenligt website på nettet samt med en række meget synlige fornyelser inde i avisen.

Fornyelserne skal understrege tre ting:
Samspillet mellem Berlingske Tidende på papir og på nettet. For det første har vi sat os den ambition at være helt i front med at udvikle journalistikken, som står over for nogle kæmpe udfordringer med at redefinere sig selv. Det betyder, at vi vil eksperimentere med nye, spændende fortælleformer, nye originale journalistiske tiltag både i avisen og på nettet og med en større grad af læserinvolvering. Det betyder, at vi vil være førende på at udnytte og udforske det spændende samspil mellem det, avisudgaven af Berlingske Tidende er mest velegnet til, og det www.berlingske.dk er bedst til. De to forskellige typer af udgivelser supplerer hinanden perfekt. Den ene har roen, refleksionen, overblikket, de skarpe meninger og de unikke læseoplevelser. Den anden har nyhedsstrømmen, der aldrig slutter, den dynamiske form, informationer i mange forskellige lag og præsentationer, interaktivitet og åndehuller.

Adgang til Berlingske Tidende kvalitet døgnet rundt
For det andet betyder ændringerne, at vi kan være noget for dig som læser hele døgnet. Hvis du i øvrigt er tilfreds med Berlingske Tidende, hvorfor så ikke blive et godt sted og få noget mere for pengene. Du kan vælge at tage avisen, når du har lyst til det, og du kan bruge Berlingske.dk, når det passer dig bedst. Tilsammen giver det en mangfoldighed af indhold og muligheder. Berlingske Tidende på nettet har åbent hele døgnet, og der er fri entré.

Dialog med læserne
For det tredje vil vi med ændringerne i dag kunne tilbyde en mere direkte samtale mellem dig og en række af avisens journalister og redaktører samt vores stærke hold af eksterne skribenter i et helt nyt debatunivers. Vi håber, du har lyst til at bidrage enten som debattør, øjenvidne eller leverandør af et godt nyhedstip. Et nyt hold af såkaldte bloggere på nettet vil daglig bidrage med deres syn på stort og småt i verden og i Danmark. Vi vil på nettet åbne for et større indblik i de journalistiske beslutningsprocesser og vilkår, som har indflydelse på Berlingske Tidendes valg af indhold.

Nyt i avisen
Som et led i en styrkelse af debatten og dialogen med læserne bygger vi om i avisen. Fra i dag befinder avisens leder sig på side 2 sammen med et frisk satirisk bud lige til stregen på dagens samtaleemner i form af den begavede, klassiske avistegning. Samtidig får debatsiderne inde i avisen flere elementer og udfoldelsesmuligheder.

Kulturen er et meget vigtigt element i Berlingske Tidende. Vi har justeret på kultursiderne med virkning fra i dag, så vi giver plads til mere aktualitet i anmeldelsesstoffet og større mangfoldighed i sammensætningen af det daglige kulturtilbud. Både 1. sektions og Magasinets bagside har også været igennem en fornyelse. Vejret på bagsiden bliver nu dagligt suppleret med et billede af klima- og vejrfænomener fra Danmark, fra verden eller set fra verdensrummet, og vi vil fortælle om konkrete klimafænomener, som bliver uddybet på nettet.

Fortællingen om det nye Berlingske Tidende
Omslaget om dagens avis er første trin i vores fortælling om det nye Berlingske Tidende. Det gennemgående tema i kampagnen er en byggeplads for at illustrere alle vore nye tiltag i avisen og på Berlingske.dk. I de kommende uger vil du kunne se flere præsentationer af alle de nye tilbud.

Et vigtigt led i vores arbejde med hele tiden at blive bedre er en brugerundersøgelse på berlingske.dk om vores nye website. Alle deltagere er med i lodtrækningen om et rejsegavekort til 10.000 kroner. Du kan tilmelde dig på Berlingske.dk allerede i dag.

Velkommen til det nye Berlingske Tidende, både i avisen og på nettet.

Lisbeth Knudsen
Ansvarhavende chefredaktør
Berlingske Tidende


Prøv Berlingske Tidende i en måned for 99 kroner.