Velfærdsminister vil sætte dårlige ældre-kommuner i gabestok

Velfærdsminister Karen Jespersen (V) er klar til at udstille kommuner, der lader deres ældre borgere bo i små og utidssvarende plejeboliger. Det sker som en direkte konsekvens af Berlingske Tidendes afsløring af, at hver tredje plejebolig i Lyngby-Taarbæk Kommune er et kammer uden bad og toilet.

Uacceptabelt. Så kontant betegner velfærdsminister Karen Jespersen (V) det faktum, at Lyngby-Taarbæk Kommune lader en tredjedel af de ældre borgere, der kun kan klare sig i en plejebolig, bo i små utidssvarende værelser uden bad og toilet. Og derfor vil ministeren nu sætte Lyngby-Taarbæk Kommune i en offentlig gabestok, så alle og enhver kan se, at den ellers så rige kommune nord for København tilsyneladende nedprioriterer svage og ofte demente borgere.

»Jeg er klar til at lave et danmarkskort over »sorte« og »hvide« kommuner, når det gælder de ældres boligforhold. Det kan forhåbentlig være med til at lægge pres på Lyngby-Taarbæk og eventuelt andre kommuner, der i så høj grad lader ældre medborgere bo under utidssvarende forhold,« siger Karen Jespersen.

Reaktionen kommer, efter at Berlingske Tidende i går kunne afsløre, at hver tredje plejebolig i Lyngby-Taarbæk Kommune er utidssvarende. Mange ældre i kommunen bor i små værelser på bare 12 m2, og de har ikke adgang til eget bad eller toilet.

»Det er uacceptabelt, og jeg undrer mig meget over, at en kommune som Lyngby-Taarbæk ikke er nået længere med at omlægge de gamle plejehjem til moderne ældre- og plejeboliger. Langt de fleste kommuner har siden slutningen af 1980erne taget omlægningen alvorligt, og der er generelt skabt langt bedre forhold for de ældre, men Lyngby-Taarbæk er tilsyneladende en meget kedelig undtagelse,« siger Karen Jespersen, der nu går i gang med at undersøge de ældres boligforhold i samtlige kommuner, og resultatet af undersøgelsen vil efterfølgende blive offentliggjort.

Formanden for Folketingets socialudvalg, Christian H. Hansen fra Dansk Folkeparti, vil tage spørgsmålet om de ældres boligforhold op i forbindelse med de politiske forhandlinger om den forestående kvalitetsreform.

»Det er ganske enkelt for fattigt af en af landets rigeste kommuner, at man byder kommunens ældre så dårlige forhold,« siger Christian H. Hansen, som foreslår centrale krav til, hvad man egentlig kan byde vore ældre af boligforhold.

Også de Radikale, Socialistisk Folkeparti og Socialdemokraterne tager afstand fra Lyngby-Taarbæk Kommune.

Forbedring uden tvang
De Radikales socialordfører, Marianne Jelved, betegner situationen i kommunen som »fuldstændig uforståelig«, og hun foreslår at give kommunerne fem år til at få rettet op på eventuelle problemer.

»Vi har faktisk allerede regler for, hvad en moderne ældrebolig skal leve op til, men der er ingen krav om, hvornår de gamle og utidssvarende boliger skal ombygges,« siger Marianne Jelved.

Velfærdsministeren er dog ikke indstillet på at tvinge nogen kommuner, herunder Lyngby-Taarbæk, til at nedlægge eller ombygge de utidssvarende ældreboliger, Det vil, fastslår ministeren, betyde, at en række meget velfungerende og populære plejehjem må lukke.

»Tag f.eks. plejehjemmet Lotte på Frederiksberg, der gang på gang nævnes som et af de bedste plejehjem i landet. Det må lukke, hvis vi stiller skærpede krav til boligerne, fordi beboerne på Lotte ikke har eget bad, men alligevel er de ældre meget tilfredse med at bo der. Og du kan finde lignende eksempler andre steder i landet,« siger Karen Jespersen.

Socialdemokraternes socialordfører, Mette Frederiksen, foreslår at gøre det lettere for kommunerne at bygge nye almene ældreboliger, der lever op til nutidens krav om selvstændigt bad, toilet og køkken og en stue på mindst 15 m2.

Der findes ingen opdaterede tal for, hvor mange utidssvarende plejeboliger der findes på landsplan, men ifølge Velfærdsministeriet lå tallet for tre-fire år siden på ca. 15.000 boliger. Det var i går ikke muligt at træffe Lyngby-Taarbæks borgmester, Rolf Aagaard-Svendsen (K), for en kommentar.