Velfærd koster mest i hovedstadsområdet

Kommunerne i hovedstadsområdet bruger klart mere på velfærd end kommuner i provinsen, viser en sammenligning.

Velfærdsudgifterne svinger voldsomt fra landsdel til landsdel. Danske kommuner har i dag langt fra ensartede udgifter til offentlig service.

De 10 kommuner, der investerer mest i velfærd per borger, ligger alle omkring København. I gennemsnit bruger de 61.000 kroner per barn om året til pasningsordninger, viser tal fra indenrigsministeriet, som ugebrevet A4 har regnet på.

Til sammenligning ligger de 10 kommuner, der investerer mindst i velfærd, alle i provinsen. De bruger i gennemsnit omkring en tredjedel mindre per barn. I enkelte tilfælde er forskellen endnu større:

Eksempelvis koster børn i pasningsordning på Mors omkring halvdelen af hvad det koster i daginstitutionstilbuddene på Frederiksberg.

Mønsteret gentager sig på ældreområdet. De hovedstadskommuner, der investerer mest per ældre, bruger i dag 61.000 kroner, mens de kommuner i provinsen, der investerer mindst, kun bruger 44.000 kroner per ældre.

Eksempelvis får ældre på Fanø i dag tilbudt en offentlig omsorg, der koster halvdelen af servicen til de ældre i København. Også på skoleområdet er der markante forskelle på udgifterne blandt landets 98 kommuner:

I Holstebro bruger man kun to tredjedele af, hvad en skoleelev koster i Høje Taastrup.

Undersøgelsen viser en tydelig tendens: Velfærdsudgifterne afhænger i dag af den geografiske placering på danmarkskortet, ikke af den politiske sammensætning i byrådet og heller ikke af, hvilken parti borgmesteren kommer fra.

Professor i offentlig forvaltning ved Syddansk Universitet Poul Erik Mouritzen vurderer, at de enorme udsving i velfærdsudgifter afspejler en tiltagende økonomisk skævvridning mellem landsdelene:

»Det er under 10 procent af forskellen i det offentlige serviceniveau mellem landets kommuner, der i dag kan forklares med borgmesterens partifarve. Det afgørende er ikke længere, om borgmesteren er fra Venstre eller Socialdemokraterne. Det er snarere antallet af gode skatteborgere,« siger Poul Erik Mouritzen.

Kilde: DR