Vejdirektoratet slukker for lystavlerne

Nyt forsøg skal vise hvordan trafikken forløber uden de elektriske lystavler på motorvejen.