Vejarbejde generer trafikanter i København mindre

Trafikanter i København var mindre generet af gravearbejde sidste år end tidligere, selv om der blev gravet mere i de københavnske veje og cykelstier.

Vejarbejde i København. Der blev gravet mere i Københavns veje i 2016 i forhold til året før. Fold sammen
Læs mere
Foto: Ida Marie Odgaard

Københavns Kommune gav 18 procent flere tilladelser til at grave ledninger ned under byens veje i 2016 i forhold til året før, men til gengæld generede gravearbejdet trafikken mindre end tidligere. Det skriver Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

»Vores gode samarbejde med ledningsejere og entreprenører betyder, at københavnere og pendlere oplever færre gener end tidligere, og vi arbejder stadig på at begrænse generne mest muligt. Derfor er det også glædeligt at se antallet af genedage falde, selv om vi har udstedt væsentligt flere gravetilladelser,« siger Morten Kabell, teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune (EL).

I alt blev der givet 10.981 tilladelser til at grave i København i 2016.

To tredjedele af gravearbejdet foregik på cykelstier og fortov.

Gravearbejdet sker, fordi de ledninger, der fører vand, strøm, varme og telekommunikation rundt i byen, er placeret under byens veje. Det er derfor nødvendigt at grave, når der skal laves nye forbindelser, eller når de gamle skal forbedres eller repareres.

Ud over gravearbejdet er der også meget vejarbejde i København, der handler om at forbedre byens veje og cykelstier, og ifølge Københavns Kommune vil der fortsat være meget af den slags vejarbejde i 2017, hvor byens trafik bliver påvirket.

I de kommende år vil arbejdet med særligt fire projekter sætte sit aftryk Københavns veje og gader. Det drejer sig om skybrudssikringen af København, etableringen af bedre fibernet, konvertering til fjernvarme og det øgede antal indbyggere i København.

Man forventer, at København vil få 90.000 nye borgere over de kommende ti år, og i den forbindelse skal nye boligområder forsynes med el, varme og vand.