Vatikanet siger ja: København får nyt stort plejehjem

Skt. Joseph Søstrene har fået grønt lys fra Rom til at sælge den katolske ordens store hovedsæde til Lejerbo, der skal opføre et nyt stort plejehjem.

Foto: Nils Meilvang. Klostret, som har til huse i bygningen her til venstre, og Immaculata Kirken til højre, bevares, når Lejerbo og Københavns Kommune overtager Skt. Joseph Søstrenes hovedsæde på Østerbro. Plejeboligerne bagved skal rives ned.
Læs mere
Fold sammen

Med grønt lys fra Vatikanet i Rom er der nu banet vej for, at der kan blive opført et nyt stort plejehjem i København, hvor der på ny er et stigende behov for særlige boliger til plejekrævende ældre.

Skt. Joseph Søstrene har indgået en aftale med Lejerbo og Københavns Kommune om at afhænde den katolske ordens 10.000 kvadratmeter store hovedsæde med kloster, kirke og eget plejehjem på Strandvejen på Ydre Østerbro med det formål at etablere 100 nye moderne plejeboliger samt godt 20 seniorboliger.

Projektet indebærer, at de nuværende, utidssvarende plejeboliger for ordenens egne søstre med behov for hjælp rives ned, og at der i stedet opføres et moderne plejecenter. Klostret bevares, men skal gennemrenoveres og bl.a. huse de kommende seniorboliger. Immaculata Kirken bevares ligeledes, men skal have en ny funktion i fremtiden.

»Traditionelt er det svært at finde nye grunde og steder i København, hvor man kan etablere nye, store institutioner. Derfor er det rigtigt heldigt, at denne mulighed er dukket op for at placere nye plejeboliger i flotte, kulturelle omgivelser på Østerbro, hvor vi mangler plejeboliger,« siger sundhedsborgmester Ninna Thomsen (SF).

Søstre kan også få plejeboliger
Københavns Kommune har ellers i en årrække nedlagt plejehjem, dels fordi andelen af ældre har været faldende, og dels fordi de eksisterende plejehjem har været utidssvarende med små rum og dårlige faciliteter. Men nu vender udviklingen.

Allerede nu er der et betydeligt pres på de eksisterende plejehjem, som har medført, at kommunen har svært ved at overholde sin egen fire-ugers ventetidsgaranti på en plejebolig. Årsagen er blandt andet, at københavnerne bliver ældre og bor længere tid på plejehjemmene end tidligere.

Der er også kommet nye kriterier for at komme i betragtning til en plejebolig. Tidligere krævede det, at borgeren var fysisk svækket; nu kan også psykiske og sociale faktorer lægges til grund, hvis f.eks. en ældre er utryg i sit eget hjem.
Demografien siger desuden, at der fra 2018 vil komme flere ældre i kommunen med behov for pleje, og derfor kan det ifølge Ninna Thomsen også komme på tale at etablere nye plejehjem andre steder i byen, bl.a. i Nordhavnen.

Den samlede pris for at anskaffe sig grunden og for at opføre plejecentret ventes at løbe op i ca. 255 mio. kr. Projektet har desuden været forelagt Vatikanet, som har kompetencen til at sælge fast ejendom inden for den katolske verden, og her har man accepteret, at klostret indrettes til plejecenter – under forudsætning af, at søstrene også får adgang til boligerne.

Antallet af søstre har været kraftigt faldende gennem en årrække, hvilket er årsagen til, at Skt. Joseph Søstrene selv har rettet henvendelse til kommunen om et salg. For søstrene har det været vigtigt, at man kan forblive sammen som et ordenssamfund, hvor »bøn og fællesliv er grundpillerne«. Man håber også, at kirken vil blive brugt til et fornuftigt formål.
»Der skal helst ikke være diskotek,« siger provincialpriorinde for Skt. Joseph Søstrene søster Marianne Bode.