Vandtruslen kommer oppefra og nedefra

I Løgstør, en af Danmarks vådeste byer har man vænnet sig til at få våde fødder med jævne mellemrum. Vi må leve med oversvømmede kældre, indtil kloaknettet udvides, siger eksperterne.

Kloakkerne gav op i Ørholm i Rudersdal Kommune i weekenden. Foto: Brian Berg Fold sammen
Læs mere

»Vi har præcist afmålte skodder parat til dørene, så vi kan sætte dem op i løbet af ingen tid, så snart vandet er på vej,« siger Kristen Hansen.

Han bor med fjorden lige uden for vinduerne i Danmarks svar på New Orleans, limfjordsbyen Løgstør.

En by, der hver gang landet rammes af oversvømmelser, er blandt de hårdest ramte.

Efter de tordenskyl, der i lørdags ramte hovedstadsområdet, har Berlingske forhørt sig om, hvordan borgerne i den nordjyske by forholder sig til truslen om de evigt tilbagevendende oversvømmelser.

»Jeg har fået skiftet træ-gulvet ud med beton og fået stoppet udluftningskanalerne, så vandet ikke kan komme ind,« siger Inge-Lise Knudsen, der for to år siden måtte bæres ud af vinduet på hendes hus af Civilforsvaret efter den højeste vandstand i mands minde. En vandstand så høj at hun stod i vand til navlen ude på gaden og så høj, at kælderen var fyldt helt op med vand.

»Det var ikke ret sjovt. Jeg havde købt huset to år inden, og havde lige fået renoveret det hele. Så måtte jeg starte forfra,« siger hun.

Kloakkerne skal udvides
Hos Statens Byggeforskningsinstitut mener man også, at det er kommunerne, der må gribe ind:

»Så længe kloakkernes kapacitet ikke er større, ender alt vandet i stikledningerne ud til parcellerne, og så kommer vandet op af afløb og toiletter. Det kan man som almindelig borger ikke ruste sig imod,« siger Erik Brandt, der er seniorforsker på Statens Byggeforskningsinstitut.

Hos Falck, der i de seneste dage har haft rigtig travlt, har redningsleder Claus Hermansen et par gode råd, når vandet er på vej.

»Det vigtigste er, at man gør sig klart, hvor vandet kommer fra. Kommer det fra kloakken, er der ganske rigtigt ikke meget at gøre, men hvis det kommer udefra, er man bedre stillet,« siger han.

I et tilfælde som det tordenskyl, vi oplevede i lørdags, er det alligevel en god idé at sikre, at ens vandløb er rent og ikke stoppet, så vandet kan komme hurtigt ud igen. Ellers må man, ifølge Claus Hermansen, sørge for at fjerne sine værdigenstande fra gulvet eller stable det op på plastickasser eller lægter, så det ikke bliver vådt.

»Man skal i hvert fald ikke forsøge at stoppe afløbet. Vandet kommer med så stor kraft, at det er omsonst. Og det bliver ikke forbedret før kloakkernes kapacitet udvides,« siger han.

Da Berlingske snakkede med Falck i går, var der stadig omkring hundrede kældre, der stod under vand. Problemerne er især koncentreret lokalt omkring Virum og Herlev. Arbejdet med at tømme kældrene regner og håber redningsleder Claus Hermansen med er færdigt i løbet af i dag.