Vandmasser udraderer årets fugleyngel i Vadehavet

Alt for mange ræve og turister presser sjældne ynglefugle ud på yderste revle i Vadehavet. Her går ungerne til grunde under højvande om sommeren.

Tusindvis af sjældne ynglefugle mistede deres æg og unger i den storm og det følgende ekstreme højvande, der ramte Vadehavet i dagene efter sankthans.

Ornitologer har netop gjort skaderne op efter højvandet, der var tæt på stormflodsdimensioner. Danmarks nyeste yngleplads for den truede skestork blev sat under vand, mens op mod 1000 par splitterner mistede æg og unger på vadehavsøen Langli i Ho Bugt ved Esbjerg.

Det skønnes, at mere end 90 procent af en lang række arter af ynglefugle foran digerne har mistet årets unger, oplyser naturvejleder Kim Fischer fra Fanø.

Både et voksende antal turister og alt for mange ræve i Vadehavs-regionen presser fuglene til at bygge rede i de alleryderste områder foran digerne, hvor ungerne bliver lette ofre for højvande.

/ritzau/