Vandet fossede ind: Utæt tag truer prestigebyggeri på Riget

Der er kommet vand ind flere steder i den nye nordfløjsbygning på Rigshospitalet, der nu har kurs mod yderligere forsinkelser og endnu en strid med sine entreprenører om, hvem der har ansvaret og skal betale regningen.

Der er i marts kommet vand ind flere steder i den nye nordfløjs-bygning på Rigshospitalet. Fold sammen
Læs mere
Foto: LINDA KASTRUP

Der er kommet vand ind gennem taget på et prestigebyggeri på Rigshospitalet, og det truer med at forsinke den nye, store nordfløj, som er et af de såkaldte supersygehusprojekter.

Dét fremgår af en orientering til den politiske følgegruppe til projektet, som har et budget på næsten to milliarder.

»Ja, nu er der så også kommet vand ind. Det er en sag, vi ser på med bekymring og alvor og følger meget nøje,« siger formanden for følgegruppen Laila Lindén (S).

Nordfløj-byggeriet, der bl.a. skal rumme over 200 senge og 33 topmoderne operationsstuer, blev i sommer ramt af vandskade som følge af den kraftige nedbør.

Og også i marts 2017 kom der, ifølge orienteringen, vand ind flere steder i bygningen.

Det skyldtes dels utætheder i en såkaldt interimsmembran, dels utætheder ved tagbrønde og dels utæt tagbelægning i en enkelt længe på en enkelt etage, fremgår det.

For at undgå følgeskader på blandt andet gipsvægge er det derfor besluttet at udskyde arbejder i den indvendige del af bygningen, til taget er færdigt.

Konsekvensen bliver, at afleveringen af byggeriet forsinkes med op til seks uger, så indflytningen rykkes fra 1. marts 2019 til 15. april 2019.

Vandmasserne har desuden resulteret i en tvist mellem Rigshospitalet og tag-firmaet om, hvem der har ansvaret for, at det er gået galt, oplyser Leila Lindén.

Den tvist kommer oven i en anden strid, der har kørt i længere tid, og som også skaber usikkerhed om økonomi og tidsplan for projektet.

Storentreprenøren på projektet, NCC, har således anlagt voldgiftssag mod regionen, hvilket i værste fald kan føre til, at totalrammen for projektet, som er på 1,855 mia. kr., overskrides med 7-11 pct., har Sundhedsministeriet skønnet.

Det har fået ministeriet til at sætte projektet på Rigshospitalet under skærpet tilsyn, fordi der vurderes at være en øget risiko for, at økonomien og tidsplanen skrider.

Der udveksles i øjeblikket replikker og duplikker forud for voldgiftsagen, oplyser Leila Lindén, der, med afsæt i en vurderingen fra kammeradvokaten, mener, at regionen står med en »rimeligt god sag«, når det skal afgøres, hvem der skal finansiere ekstraregningen.

Efter indflytningen går der en del tid med blandt andet at afprøve det udstyr, der installeres i den nye nordfløj. Bl.a. kommer der på den neurokirurgiske operationsgang en MR-skanner mellem operationsstuerne, så man kan undersøge patienterne lige fra operationsbordet.

Det indebærer, at patienterne formentlig først rykker ind i den nye bygning hen mod jul 2019, ca. et år senere end forventet.

Af en tidligere version fremgik det, at der var kommet vand ind i bygningen i marts i år.  Det skal præciseres, at den omtalte vandskade var i marts 2017, og at der ikke kommer vand ind i bygningen nu. Der pågår stadig et arbejde med at afsøge, om vandskaden har efterladt fugt i byggeriet. Der pågår desuden en afklaring af, hvem der har ansvaret for vandskaden.