Vand på Tørning Mølle

I mindst 800 år har Tørning Å sørget for vandkraft til møller og industrier i det østlige Sønderjylland. Her blev først og fremmest malet mel, men også vævet og efterbehandlet tekstiler, produceret blikplader, glas, foderkager og meget mere.

Vandet har siden middelalderen leveret energi til folk omkring Tørning Å, og i 1862 blev den forstærket af en højkanal. Fold sammen
Læs mere
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Siden middelalderen har den sindige sønderjyske Tørning Å i den 25 km lange Haderslev-Vojens Tunneldal mellem den jyske højderyg og Lillebælt leveret energi til beboerne på egnen. Den dag i dag producerer den strøm til, hvad der svarer til forbruget i 100 parcelhuse. Det sker på Christiansdal Vandkraftværk, der kører i døgndrift med sine nymodens turbiner fra 1911 og 1920 med ekstra power på om fredagen, hvor også turbinen fra 1908 i Tørning Mølle får lov til at vise, hvad den kan.

Tunneldalen opstod efter sidste istid for 22.000 år siden, da isens fremrykning stoppede, og smeltevandet fossede mod vest i en tunnel i isen. I dag løber mange bække små fra det højereliggende omgivende landskab ned i dalen til Tørning Å, der er flere søer og damme, og da skrænterne ikke egner sig til landbrug, har skovene fået lov til at blive stående, og det bidrager alt sammen til den smukke og afvekslende natur.

Tørning Mølle ligger neden for et voldsted. hvor der i 1200-tallet blev opført et »bjergslot«, borgen Tørninghus, der har været Sønderjyllands største. I dag er kun borgbanken, der er skåret igennem af en vej, tilbage over jorden, men det klør gevaldigt i fingrene hos lokale historikere og arkæologer for at grave ned og finde fundamentet til det enorme anlæg, der bestod af den store borgbanke og en forborg mod syd, og som var beskyttet af stejle skrænter på to af siderne og af mølledammen og voldgrave på de to andre.

»Selv om vi først har skriftlig dokumentation om Tørning Mølle fra 1494 i forbindelse med, at borgen blev solgt til kong Hans, er der ingen tvivl om, at der har været en mølle på stedet, i hvert fald siden borgen blev bygget. Møllen er brændt flere gange, sidst i 1907, men genopbygget hver gang, og den var faktisk i brug som korn- og melmølle indtil 1975,« siger skovfoged Hans-Jørgen Ellemand, Skov- og Naturstyrelsen, Sønderjylland, og Knud Kristensen, der er drifts- og projektleder på den selvejende institution Tørning Mølle.

En mølle var forudsætningen for, at borgherren kunne udnytte det korn, hans undergivne skulle levere. Det har været betydningsfulde og velhavende mænd og slægter, der har siddet på Tørninghus, der med sin beliggenhed kunne beherske vejene mellem Sønder- og Nørrejylland og derfor var en vigtig brik i magtspillet mellem de danske konger og de holstenske grever.

Borgen har været belejret både af Valdemar Atterdag (1340-75) og Erik af Pommern (1397-1439), og efter at kong Hans (1481-1513) havde overtaget den, blev den residens for kongens embedsmænd, indtil Haderslev blev centrum for det lille hertugdømme, og Tørninghus mistede sin betydning. Borgen forfaldt, og i 1597 brændte den ned, men møllen beholdt sin betydning.

Møllepligt
Helt frem til 1854 var der møllepligt overalt i Sønderjylland, og det betød, at det var fastlagt, hvilke møller de enkelte gårde skulle få malet deres korn på, så møllerne kunne selv fastsætte prisen.

»Møllerne på Tørning Mølle har altid tjent gode penge,« fastslår Knud Kristensen.

Hovbønderne skulle også stille til »hånd- og spand«-tjeneste på møllen, f.eks, når møllen brændte, skulle repareres eller når der skulle anlægges en ny dæmning som i 1749, da arbejdskraften i den afsluttende fase omfattede 693 personer med 231 vogne, der flyttede de sidste 5.775 læs jord.

»Fra 1771 opstod en lang række industrier i området ligesom ved Mølleåen i Nordsjælland. Der blev bygget en dæmning ved Christiansdal og installeret seks store vandhjul, der drev hamre m.m. i Blikfabrikken Godthaab, der i fem år som den eneste herhjemme producerede blikplader. I 1780 blev der etableret et væveri og en blegeanstalt til rensning og blegning af tekstiler samt en stampemølle til efterbehandling af uld. I 1798 kom der en oliemølle til fremstilling af olie og foderkager til, derefter et glasstøberi med ca. 200 ansatte, der producerede glas, spejlglas og soda,« fortæller Hans-Jørgen Ellemand.

Vandkraften blev forstærket i 1862, da der blev gravet en 1.200 meter lang kanal fra Stevning Dam, der blev anlagt i middelalderen, til Christiansdal. Derved blev faldhøjden 13 meter, vandhjulene kunne erstattes af turbiner og produktionen blev udvidet med en papirfabrik med tre dampmaskiner og et gasværk, så de 200-300 ansatte kunne arbejde i døgndrift.

Papirfabrikken gik konkurs i 1907, og i 1911 blev elværket bygget – med landets første vekselstrømsgenerator, der udnytter vandkraft, og som første år producerede 80.000 kilowatttimer, hvilket svarede til halvdelen af elforbruget i Haderslev.

Fra 1920 udnyttede man også vandet i højkanalen til elproduktion, og med en ekstra turbine kom produktionen op på 300.000 kilowatttimer årligt. I 1974-76 blev værket renoveret, og i dag er produktionen 500.000 kilowatttimer om året.

I tilknytning til Tørning Mølle ligger flere fine gamle huse, først og fremmest Herredsfogedens Hus fra begyndelsen af 1700-tallet og det ca. 50 år ældre Møllerhuset, der i dag bl.a. rummer et lokalhistorisk arkiv og Anne Caroline Amalie Hoffs mindestue. I parken bag Møllerhuset op mod borgbanken vokser 30 gamle sjældne træer, bl.a. Danmarks største hængebøg, der blev plantet i 1830, og en ægte kastanje fra 1800.

Tørning Mølle er åben hver dag fra kl. 13-17, og der kan arrangeres guidede ture på den og Christiansdals Vandkraftværk ved henvendelse til Haderslev Turistkontor, tlf. 74 54 56 30.

@BM WWW Rubrik:læs mere

@BM WWW Berlingske:www.skovognatur.dk

@BM WWW Light Kursiv:Her kan du læse mere om Tørning Mølle og Christiansdal.

@BM WWW Berlingske:www.berlingske.dk

@BM WWW Light Kursiv:Læs de tidligere artikler i serien.

Berlingske Tidende besøger i sommerens løb nogle af de steder, hvor man med udnyttelse af naturens ressourcer har bidraget til udvikling, velstand og oplevelser herhjemme.