Valgforskere dumper Ny Alliance

Partiet mangler det, der binder holdningerne sammen. Får vi ikke et valg meget hurtigt, så holder partiet ikke længe, spår valgforskere.

Et parti af utilpassede politikere, der ikke kunne finde sig til rette i andre partier. Og så tilmed en mangel på det stof, der for alvor binder partiet sammen. Det giver tilsammen et parti, der ikke holder ret længe, lyder den hårde dom over Ny Alliance fra valgforsker Johannes Andersen, Aalborg Universitet.

- Jeg savner et sammenbindende element. Den ene brik føjer sig til den anden, siger han om partiets udspil, der bliver præsenteret i dag i sin helhed.

Meget af det politiske indhold er allerede kommet frem. Blandt andet et lovkrav om solceller og solvarme i alle nye huse, at frugt og grønt skal være billigere, cigaretter og spiritus dyrere og en afskaffelse af registreringsafgiften på biler mod at beskatte bilister efter forbrug.

- Som Venstre har liberalismen, Socialdemokraterne socialismen og De Konservative det traditionelle, der binder dem sammen - på trods af, at partiernes holdninger kan stride mod deres grundholdning - så mangler det element altså hos Ny Alliance, siger Johannes Andersen.

Ligesom DF i deres spæde start

Han sammenligner partiets start med Dansk Folkeparti, der også blev dannet af politikere, der var utilfredse med deres parti.

- Deres politik handler for begges vedkommende om snusfornuft. Men to forskellige former for snusfornuft. Hvis vi forestiller os Dansk Folkeparti sidde om et bord, så spiser de kage og taler om det, der er for dårligt, hvorimod Ny Alliance har noget godt i glasset og har den gode snak. Jo længere tid, der går med det, jo kedeligere bliver det for vælgerne, siger Johannes Andersen.

Valget er deres store chance

Han spår dog Ny Alliance en chance for at komme i Folketinget, hvis vi får et snarligt valg. Ellers tror han ikke på, at partiet har lang tid igen.

- Går der lang tid inden valget, daler auraen omkring partiet, og de interne modsætninger bliver skærpet. Det holder ikke, siger Johannes Andersen.

Professor og valgforsker Jørgen Elklit fra Århus Universitet er enig med Johannes Andersen i, at Ny Alliance mangler sammenhængskraft i deres politik.

- Det er sagt inden, partiet fremlægger deres endelige udspil. Men det, der indtil videre er kommet frem er drypvise holdninger. Partiet vil reparere på konkrete ting, men det er ikke lykkes dem at komme frem med, hvad de for alvor har at byde på, siger han.

Jørgen Elklit mener samtidig, at det er uklart, hvilke samfundsgruppe, partiet appellerer til.

- Billedet bliver sløret med den forskelllige baggrund de mest synlige medlemmer af partiet kommer fra, siger han.

- Dertil skal lægges, at partiet lige nu ikke har nogen betydning for flertalsdannelsen lige nu. Hvad skal vi dem, spørger Jørgen Elklit.

Han pointerer, at han dermed ikke siger, at partiet ikke kommer i Folketinget.

- Men de kan risikere at blive glemt inden, siger Jørgen Elklit, der samtidig spår, at statsministeren først udskriver valg i 2008.