Vagthund siger god for skolelærers kritiske Facebook-kommentar

En »særdeles kritisk« Facebook-kommentar var ikke over grænsen, selv om den anklagede skoleledelse for at »overvåge« og »forfølge« sine ansatte. Det har forvaltningens vagthund besluttet.

Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix/Arkiv

Det var hverken over grænsen eller urimeligt, da en lærer sidste år skrev en kritisk Facebook-kommentar om ledelsen på den skole, han arbejder på. Det har Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, slået fast i en ny afgørelse.

»Tag et kig på X (anonymiseret, red.) Skole. Den er helt gal. Ledelsen overvåger og forfølger folk,« skev skolelæreren i en kommentar til en åben Facebook-profil.

Efterfølgende anklagede han tidligere tillidsrepræsentanter for at være »uduelige og inkompetente« og for at sidde i »lukrative pamperstillinger«.

Resultatet var, at de øvrige kollegaer måtte arbejde hurtigere, for at veje op, lød det fra læreren.

Dagen efter kommentaren blev skolelæreren indkaldt til samtale på skolelederens kontor. Seks dage senere fulgte en tjenstlig samtale, hvor han ud over en mundtlig advarsel også fik en skriftlig advarsel for blandt andet at udvise illoyalitet og for at ødelægge ledelsens og skolens ære og omdømme.

Men det var en fejl, vurderer Ombudsmanden nu:

»Efter en samlet vurdering fandt Ombudsmanden, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at anse lærerens kommentar for urimeligt grov. Ombudsmanden fandt heller ikke, at kommentaren – i det gældende regelsæts forstand – kunne siges at være åbenbart urigtig,« skriver Ombudsmanden i sin afgørelse.

»Ombudsmanden fandt derfor ikke, at kommentaren overskred grænserne for offentligt ansattes ytringsfrihed. Som konsekvens heraf fandt Ombudsmanden ikke, at der havde været grundlag for at tildele læreren en advarsel.«

»Særdeles kritisk«

Ifølge Justitsministeriets vejledning må offentligt ansatte ikke ytre sig i en »urimelig grov form om sin arbejdsplads«. Hvis forholdene derimod er til det, må offentligt ansatte dog ytre sig »groft kritisk«.

Af Ombudsmandens 27-sider lange udtalelse kan man læse, at skolelærerens kommentar skal læses som en reaktion på konkrete ledelsesmæssige dispositioner. Det drejer sig blandt andet om formidlingen af en forældretilfredshedsundersøgelse, og at ledelsen valgte at overvære et forældremøde i en klasse, den pågældende var klasselærer for.

»Jeg må lægge til grund, at (skolelærerens, red.) brug af udtrykkene »overvåger« og »forfølger« afspejler, hvordan han selv – med rette eller urette – har opfattet de nævnte dispositioner,« står der i udtalelsen.

Her bliver lærerens Facebook-kommentar også betegnet som »særdeles kritisk« – men altså ikke i strid med reglerne for, hvordan man som offentligt ansatte må ytre sig. Tidligere på året nåede Ombudsmanden frem til en lignende afgørelse om en praktikant i Odense Kommune.