Vacciner er for dyre i Danmark

Den mest solgte børnevaccine koster dobbelt så meget i Danmark som i Sverige. Statens Seruminstitut (SSI) udnytter sit monopol til at tage for høje priser for vacciner og blodprodukter, siger konkurrenterne.

Det parakdoksale er, at det er staten, der sælger til sig selv eller til amterne, skriver Børsen.

Kritikken af Seruminstituttets prispolitik kommer fra en række udenlandske konkurrenter, som har svært ved at trænge ind på det danske marked. Formanden for amternes sundhedsudvalg, amtborgmester Bent Hansen (S), Viborg, støtter kritikken.

Var der et frit marked som i Sverige, ville der årligt kunne spares omkr. 50 mio. kr. årligt på vacciner og mindst lige så meget på blodprodukter. Det mener de private konkurrenter, som dog lægger sordin på deres udtalelser, fordi de er underlagt SSI's nåde.

Deres omsætning af vacciner er nemlig afhængig af, om de vinder SSI's licitationer på de vacciner, som instituttet ikke selv producerer, men har retten til at distribuere.

Seruminstituttet sælger konkurrenternes vacciner videre til amter og læger med en avance, der kan bruges til at vedligeholde en konkurrerende produktion.

Lægemiddelindustriens forening Lif's adm. dir. Jørgen Jørgensen, kalder situationen bizar.

Også på blodplasmaområdet er SSI under beskydning for at tage ublu priser for sine produkter. Råvarerne leveres af det frivillige bloddonorkorps, indsamles af amternes blodbanker og sendes gratis til SSI. Alligevel skal amterne betale fuld pris for de færdige blodprodukter, og den pris er forhøjet fra år til år.

Formanden for amternes sygehusudvalg, amtsborgmester Bent Hansen (S), Viborg, siger til Børsen, at Seruminstituttets blodprodukter er 20-30 pct. dyrere end i andre lande, og at amterne ikke er interresseret i at dække instituttets underskud og betale en merpris.

Seruminstitutterts direktør, Nils Strandberg, afviser, at instrituttets priser er dyrere end tilsvarende produkter i andre lande. Til gengæld finder han, at amterne har undergravet økonomien i blodfraktioneringsafdelingen ved at kassere de plasmabaserede faktorprodukter til blødermedicin og i stedet købe gensplejsede produkter.

Direktør Ulf B. Henriksen, Pharmica Corp. i Danmark, mener, at amterne kunne spare 50-60 mio. kr. årligt, hvis blodmarkedet var frit. Han anslår markedsprisen for de 90 ton blodplasma, amterne i dag leverer gratis til SSI, til ca. 45 mio. kr.

Sundhedsminister Sonja Mikkelsen (S) vil ikke afvise en privatisering af Statens Serum Instituts produktionsvirksomhed. Dermed stiller hun sig i princippet positiv over for en afskaffelse af SSI's monopol på distribution af blodprodukter og vacciner.

Den svenske pendant til Statens Serum Institut, Statens Bakteriologiska Labarotorium, blev privatiseret i 1997, efter at det forinden var blevet omdannet til et aktieselskab.

Ritzau