Uvished om grundvand kan få EU-Kommissionen til at tøve med godkendelse

I disse dage forhandler regeringens topembedsmænd på højtryk med EU-Kommissionen om at nå til enighed om landbrugspakken. Fold sammen
Læs mere
Foto: DOMINIQUE FAGET

Rent vand i danskernes vandhaner er i disse dage omdrejningspunktet i en politisk nervekrig mellem København og Bruxelles.

Årsagen er regeringens landbrugspakke, der tillader landmænd at udlede mere kvælstof på markerne, men som ifølge EU-kommissionen risikerer at forurene bl.a. grundvandet.

I disse dage forhandler regeringens topembedsmænd på højtryk med EU-Kommissionen om at nå til enighed om landbrugspakken. Ifølge Berlingskes oplysninger tøver kommissionen især på grund af usikkerheden knyttet til grundvand. Desuden er kommissionen skeptisk over for landbrugspakkens element af frivillighed, der indebærer, at landmænd i vid udstrækning selv kan bestemme miljøindsatsen.

Derfor har kommissionen stillet en række modkrav til regeringen som betingelse for at godkende pakken. I yderste konsekvens kan kommissionen bremse støtteordninger for millioner af kroner.

EU-Kommissionens talsmand, Enrico Brivio, bekræfter over for Berlingske, at det har »været et helt centralt element i diskussionerne mellem de danske myndigheder og kommissionen at beskytte og forbedre grundvandet, fordi kvaliteten af grundvandet spiller en stor rolle for miljøet og folkesundheden.«

Om kort tid udgiver GEUS under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet en rapport, som mere detaljeret viser, hvordan landbrugspakken vil påvirke grundvandet.

Ifølge Enrico Brivio er kommissionen imidlertid ikke bekendt med GEUS’ seneste beregninger. Og generelt lader det til, at Danmark har været tilbageholdende med at informere kommissionen om, hvad man ved om grundvand.

I en tidligere såkaldt pilotskrivelse fra kommissionen fremhæves det, at Danmark »i særlig grad« ikke har redegjort for grundvandsproblematikken:

»Det er derfor ubestridt, at der ikke er taget højde for konsekvenserne for grundvandet.«

På de indre linjer har regeringen og dens embedsmænd imidlertid kendt til risikoen, viser sagens dokumenter.

Den 9. oktober 2015 udarbejdede Naturstyrelsen to advarselsnotater om mulige direktivproblemer forbundet med grundvandsproblematikken, og i regeringstoppens såkaldte kvælstofcover om landbrugspakken fra december 2015 står der:

»Lempelser af kvælstofreguleringen øger som udgangspunkt mængden af nitrat i grundvandet, hvilket er i modstrid med direktivet.«

I interne e-mail har centrale embedsmænd desuden omtalt grundvandet som en mulig »showstopper« for landbrugspakken.

Miljø- og Fødevareministeriet skriver til Berlingske, at man fortsat er »i dialog med Kommissionen.«