Uvished om fortsættelse af Peter Madsen-sagen: »Jeg tror aldrig, at jeg har hørt om det her før. Det er helt usædvanligt«

Hvis ikke den domsmand, der fredag fik et ildebefindende i landsretten, bliver frisk inden for nærmeste fremtid, er ankesagen mod Peter Madsen nødt til at gå om.

Hvis ikke den domsmand, der fredag formiddag fik et ildebefindende i Østre Landsret, bliver i stand til at fortsætte tjansen, inden for nær fremtid, må ankesagen mod Peter Madsen ifølge Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet, starte forfra. Fold sammen
Læs mere
Foto: Tariq Mikkel Khan

Den drabsdømte Peter Madsen må vente med at få afklaret, om han kan slippe billigere for mishandlingen, drabet og parteringen af den svenske journalist Kim Wall.

Det står klart, efter at fredagens retsmøde i ankesagen mod den 47-årige ubådsbygger måtte afbrydes, fordi en domsmand pludselig kollapsede.

Midt under anklager Kristian Kirks afsluttende bemærkninger fik domsmanden et ildebefindende og måtte hentes af en ambulance. Han var ifølge personalet i landsretten ved bevidsthed igen, da ambulancen forlod stedet med udrykning.

Eva Smith, professor i straffeproces ved Københavns Universitet.

»Jeg tror aldrig, jeg har hørt om, at to domsmænd er faldet fra. Det er helt usædvanligt. «


Dommerpanelet var i forvejen reduceret med en, fordi en af de andre domsmænd i sagen undervejs er blevet ansat i det offentlige. Det betyder, at han ikke længere kan fungere som domsmand.

I den forbindelse vurderede retsformand Jan Uffe Rasmussen, at det var forsvarligt at gennemføre sagen med tre juridiske dommere og to lægdommere.

Men spørgsmålet er nu, om domsmanden, der fredag fik et ildebefindende, er i stand til at fortsætte, eller om også han må melde forfald.

Hvis det bliver tilfældet, kommer ankesagen ifølge Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet, til at starte forfra.

»Hvis den sygdomsramte domsmand ikke vender tilbage inden for en rimelig tidsramme, vil man være nødt til at starte forfra. Retsplejeloven bestemmer nemlig, at kun domsmænd, som har overværet de mundtlige forhandlinger i deres helhed, kan deltage i afgørelsen. Så man kan ikke på dette tidspunkt hente en suppleant ind,« siger Jørn Vestergaard i en skriftlig kommentar til Berlingske.

Østre Landsret oplyser til Berlingske, at det på nuværende tidspunkt er uvist, hvorvidt ankesagen skal gå om, og bekræfter, at det afhænger af, om domsmanden, der fik et ildebefindende, bliver i stand til at fortsætte i sagen.

I nogle sager har man på forhånd indkaldt suppleanter, som også er til stede i retssalen og fra sidelinjen følger med, så de - hvis en domsmand skulle blive forhindret - kan springe direkte ind og overtage pladsen i dommerpanelet. Det er dog primært ved langstrakte retssager, og da ankesagen mod Peter Madsen kun har været berammet til tre retsdage, har suppleanter ikke været indkaldt.

Det er yderst sjældent, at en domsmand falder fra undervejs i straffesager. At to domsmænd falder fra i samme sag, er ifølge Eva Smith, professor i straffeproces ved Københavns Universitet, nærmest uden fortilfælde.

»Jeg tror aldrig, jeg har hørt om, at to domsmænd er faldet fra. Det er helt usædvanligt,« siger hun.

Uanset om ankesagen ender med at gå om eller ej, vil Peter Madsen skulle forblive bag tremmer i mange år.

Den 47-årige drabsmand har nemlig accepteret byrettens afgørelse om, at han er skyldig i mishandling, drab og partering, og det er alene spørgsmålet om, hvilken straf han skal have for forbrydelsen, som landsretten skal tage stilling til.

Anklager Kristian Kirk kræver, at Peter Madsen får samme lange straf som i byretten, nemlig fængsel på livstid. Peter Madsen selv går efter at slippe billigere med en tidsbestemt straf.

Landsretten arbejder i øjeblikket på at finde ud af, hvordan og hvornår ankesagen skal genoptages.