Uvidenhed om homoseksuelles livsvilkår

Mens en række lande har gennemført levevilkårsundersøgelser af homoseksuelle, er bøssers ve og vel i Danmark omgærdet af uvished. De homoseksuelle efterlyser viden på området og bakkes op af ekspert.

Hvordan har homoseksuelle det egentlig i Danmark? Det er der ikke rigtig nogen, der ved, og det skal der ændres på, mener Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske (LBL). Norge og Sverige gennemførte allerede for flere år siden omfattende levevilkårsundersøgelser af homo-, bi- og transseksuelle på statens foranledning.

Det viste sig, at seksuelle minoriteter har dårligere levevilkår end resten af befolkningen. Eksempelvis er selvmordstanker og -forsøg mere almindeligt blandt denne gruppe.

I Danmark er der ikke foretaget lignende undersøgelser, og de undersøgelser, der eksisterer, har været for snævre og er ikke repræsentative. Dybt pinligt, mener LBL, der har 60 års jubilæum i år.

»Via henvendelser til vores rådgivning ved vi, at folk oplever, at der er problemer forbundet med deres seksualitet. Men vi har ikke i Danmark fyldestgørende oplysninger om livskvaliteten for homoseksuelle, og hvilke konsekvenser det har, at vores liv bliver reguleret anderledes af staten end for de heteroseksuelles vedkommende,« siger Kristoffer Petterson, formand for LBL.

Organisationen har efterspurgt en undersøgelse i flere år. Alt forarbejdet ligger nu klar, og de 3.000 spørgeskemaer kan sendes af sted. Trygfonden har støttet med en halv million kroner. Men landsforeningen mangler stadig omkring 300.000 kroner for at kunne realisere projektet og har søgt statslige instanser uden held.

Pengene skal falde snart, hvis LBL skal kunne nå at have undersøgelsen klar til næste år som kernepunkt på en menneskerettighedskonference i København med deltagelse af ligestillingsministre fra hele verden. Det er desuden målet, at undersøgelsen kan danne grundlag for nye politikker og initiativer.

Viden en forudsætning
Danmark markerede sig internationalt, da det i 1989 som første land i verden gav homoseksuelle ret til at indgå registreret partnerskab, og har været kendt som foregangsland, når det gælder homoseksuelles rettigheder. Men LBL er ikke så imponeret længere.

»Vi har efterhånden lullet os ind i en forestilling om, at bøsser og lesbiske har det ‘åh, så fint’ i Danmark, men det er blevet en sovepude. Andre lande har overhalet os for længst. Vi mangler rettigheder på det retspolitiske område, f.eks. kirkelig vielse, homo-adoption og en masse rettigheder, der følger med ægteskabet,« siger Kristoffer Petterson, der forklarer, at LBL i flere år har opfordret til, at man registrerer »hate crimes«.

»Vi ved fra egne undersøgelser, at cirka hver syvende bøsse har oplevet diskrimination. Men uden dokumentation er det svært at gøre noget,« siger Kristoffer Petterson, der havde forventet at komme i gang med undersøgelsen i november 2007.

Karen Sjørup, lektor ved RUC, forstår udmærket, at LBL efterspørger en grundig undersøgelse af seksuelle minoriteters livskvalitet.

»Jeg bakker det stærkt op. Vi gør os så mange forestillinger om homoseksuelles levevilkår uden reel viden. Det at vide, hvordan befolkningen har det, er en forudsætning for at kunne føre politik, der svarer til befolkningens behov. Det er vildt, at vi ikke har viden om så stor en befolkningsgruppe,« siger Karen Sjørup, der dog gerne så, at undersøgelsen blev gennemført som forskningsprojekt.