Uventet hjælp til børn af misbrugere

Velfærdsminister Karen Jespersen vil nu udbrede en omstridt forsøgsordning, så misbrugeres børn får målrettet hjælp helt frem til skolestart. Dermed har begge regeringspartier ændret holdning.

Børn af misbrugere får nu en omfattende hjælp helt frem til skolestart. Modelfoto: Henning Bagger Fold sammen
Læs mere

Trods hidtidige afvisninger fra både Venstre og de Konservative kan børn af misbrugere og alkoholikere nu se frem til omfattende og målrettet hjælp helt frem til barnets skolestart.

Velfærdsminister Karen Jespersen (V) vil med lovgivning og millioner fra satspuljemidlerne udbrede en særlig model fra Hvidovre Hospital, så alle regioner i landet får et såkaldt familieambulatorium, der skal tage hånd om svært belastede gravide misbrugere og deres børn. Børn af misbrugere kan nemlig undgå en masse problemer og sygdomme, hvis de bliver fulgt tæt allerede fra fødslen af læger, psykologer og socialrådgivere og frem til skolestart, viser omfattende erfaringer fra Hvidovre Hospital.

»Ved en tidlig forebyggende indsats kan man opnå fantastiske resultater, så børn og mødre får et langt bedre liv. Samtidig kan samfundet spare enorme summer til meget krævende behandlinger af hjerneskadede børn senere i tilværelsen,« siger Karen Jespersen.

Siden 2005 har jordemødre været forpligtet til at indberette gravide med misbrugsproblemer til socialforvaltningen, men her stopper for de flestes vedkommende rådgivningen af misbrugerne. Erfaringer fra Hvidovre viser imidlertid, at man ved en tidlig indsats kan træne barnet, så det undgår store problemer senere i livet. Regeringen vil afsætte 31,5 mio. kr. årligt til udbredelsen af familieambulatorierne, der skal gøres permanente i regionerne gennem lovgivning.

Så sent som i oktober afviste både Venstre og de Konservative ellers enhver idé om at udbrede familieambulatorierne. Men nu har piben fået en anden lyd: »Vi har haft en opklarende fase om det særlige ved Hvidovres model,« konstaterer Karen Jespersen.

Velfærdsministeren har sikret sig bred politisk opbakning fra partierne bag satspuljerne. Direktør i Mødrehjælpen Mads Roke Clausen er begejstret og hæfter sig ved, at regeringen lægger op til en permanent løsning. Sundhedsstyrelsen skønner, at der hvert år fødes op mod 2.000 børn med alvorlige misbrugsskader.