USA og Norge fraråder dansk fødselspraksis

I Danmark sendes højgravide hjem, efter at fødslen er sat i gang medicinsk. I udlandet advarer myndigheder om den praksis.

Arkiv foto. Fold sammen
Læs mere
Foto: Maria Hedegaard

De amerikanske sundhedsmyndigheder advarer mod, at højgravide får det vestimulerende middel Misoprostol og derefter sendes hjem for at vente på veer. Den praksis er udbredt i Danmark, men kan i værste fald være farlig, fordi Misoprostol har sjældne, men alvorlige bivirkninger. Der kan opstå såkaldt vestorm, og livmoderen kan briste under fødslen.

Derfor udsendte den amerikanske lægemiddelstyrelse, U.S. Food and Drug Administration (FDA), i november 2012 en advarsel mod, at gravide sendes hjem, når de får Misoprostol. Ifølge FDA bør midlet kun bruges til igangsættelse af fødsler, hvis læger eller jordemødre overvåger forløbet på et hospital.

I Danmark er det en udbredt praksis på flere af landets største fødeafdelinger, at kvinder får Misoprostol og så hjemsendes for at afvente veer, hvis alt ser normalt ud. Det er forsvarligt, mener overlæge på Hvidovre Hospitals fødeafdeling Tom Weber:

»Vi har ikke haft nogle sager med alvorlige skader, hvor det kunne relateres til, at patienten bliver sendt hjem. Men selvfølgelig kan det gå galt en gang imellem, men det kan det både under indlæggelse, og når man sender patienten hjem.«

Tom Weber baserer sin vurdering på et studie af godt 4.200 fødsler på Hvidovre Hospital. Her har han desuden ledet en arbejdsgruppe i Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, som finder det forsvarligt at sende fødende kvinder hjem.

Også Sundhedsstyrelsen finder hjemsendelser forsvarligt.

Det norske Helsetilsynet vurderer dog anderledes og fastslog i april 2011, at det var fagligt uforsvarligt, da Trondheim Hospital som det dengang eneste i Norge brugte Misoprostol ambulant. Det skete, efter at et nu treårigt barn blev hjerneskadet under en fødsel på hospitalet i Trondheim, som – blandt andet inspireret af praksis i Danmark – sendte gravide hjem. Den norske fødselslæge Stig A. Hill har beskrevet sagen og siger:

»Det er uforsvarlig praksis at sende gravide hjem, efter at fødslen er sat i gang medicinsk. Selv om kvinderne kun bor ti minutters kørsel fra sygehuset, så kan det tage for lang tid at komme ind på fødeafdelingen, blive tilset af en jordemoder og erkende, at en farlig situation kan være i gang.«