Universitetslærere skal ikke hænges ud på nettet

Rektorer og studerende vender sig mod forslag om et kvalitetsbarometer for samtlige universitetsuddannelser. »Alt for sort/hvidt. Giv os hellere flere studievejledere,« siger de studerende.

Danske Studerendes Fællesråd er ikke specielt interesserede i detaljerede »kvalitetsbarometre«, offentliggjort på internettet. Brug hellere pengene på bedre studievejledning, lyder det. Arkivfoto: Bo Tornvig, Scanpix Fold sammen
Læs mere

Rektorkollegiet, som repræsenterer samtlige danske universiteter, siger klart nej til at hænge universitetslærerne ud på nettet.

Universitetsloven fra 2003 er i øjeblik sendt i høring, fordi de nyligt gennemførte universitetsfusioner, kræver en lovændring.

I den forbindelse foreslår Venstres videnskabsordfører Torsten Schack Pedersen, at der etableres en slags nationalt kvalitetsbarometer for samtlige danske universitetsuddannelser. Herunder at de studerendes evalueringer skal offentliggøres på nettet.

Men den model bryder rektorerne sig ikke om.

»At offentligøre anonyme studenter-evalueringer af navngivne lærere minder om udhængning. Det må vi naturligvis vende os imod, og det burde Folketinget også,« siger Rektorkollegiets formand, rektor på SDU, Jens Oddershede.

Ifølge Torsten Schack Pedersen skal barometeret opgøres helt ned på hver enkelt uddannelse.

»Det er ikke tilstrækkeligt med en fakultets- eller institutmæssig opgørelse,« siger Torsten Schack Pedersen, der foreslår, at informationerne offentliggøres på en fælles hjemmeside. F.eks. på www.uddannelsesguiden.dk

Uddannelsesbarometeret skal indeholde ting som f.eks. frafaldsprocenter, gennemførelsestider, studiemiljø, lønniveau efter et års beskæftigelse, fagudbud på engelsk, samarbejdsaftaler med udenlandske universiteter, de studerendes evaluering af fag m.v.

Jens Oddershede er stadig ikke begejstret.

»I Rektorkollegiet tager vi afstand fra den detailstyring og den detailregulering, som forslagene her er et udtryk for. Vi opfatter det som et klart angreb på det selvstyre, som vi blev lovet i forbindelse med universitetslovens indførelse. De nye bestyrelser skulle have ansvaret, og selvstyret skulle afløse tidligere tiders minister- og ministeriestyring af stort og småt i universitetsverden,« siger Rektorkollegiets formand.

Hos Danske Studerendes Fællesråd, DSF, tror man ikke på sort/hvide kvalitetsvurderinger.

»Det her er bare endnu et af regeringens forsøg på at måle og veje uddannelserne. Den model er alt for simplificeret og siger ikke noget om en uddannelses reelle indhold,« siger uddannelsespolitisk ordfører, Rune Møller Stahl.

»Man skulle hellere bruge flere penge på studievejledning og flere studievejledere,« siger Rune Møller Stahl fra DSF.