Uni-ansøgere skal til samtale

70.000 ansøgere til landets universiteter risikerer at skulle til både dyre og besværlige samtaler.

Universiteterne risikerer at skulle tage op imod 70.000 ansøgere til vejledende samtaler, hvis en ændring af universitetsloven bliver gennemført. Det bliver både dyrt og besværligt, mener Rektorkollegiet.

Universiteterne skal tilbyde optagelsessamtaler til alle de ansøgere, der ønsker det, hvis en kommende ændring af universitetsloven bliver til virkelighed, skriver Information.

Universitetsrektorerne skriver i deres høringssvar, at samtalerne kan blive en betragtelig arbejdsbyrde, fordi universitetsuddannelserne får 60.-70.000 ansøgninger hvert år.

»Hvis bare dem, der blev optaget på universitetet sidste år, krævede en samtale inden, ville det koste 16-17 millioner kroner,« siger formand for Rektorkollegiet Jens Oddershede, der mener det vil være utrolig besværligt at skulle gennemføre et stort antal samtaler i månederne op til studievalget.

Også de studerende synes, det er dårlig ide, selvom de gerne vil have mere fokus på vejledning - også i forbindelse med studievalget.

»Det er alt for svært at vurdere, hvor dyrt det vil blive. Hvis ansøgerne får krav på en samtale, så skal universiteterne sikres, at der følger penge med til at udføre den pligt,« siger David Salomonsen, formand for Studenterrådet på Københavns Universitet til Information.

I øjeblikket står syv regionale studievalgscentre for vejledningen omkring valg af uddannelse. Studievalgscentrene blev oprettet for knap tre år siden for at adskille valg af uddannelse fra uddannelsesinstitutionerne. Centrene er ikke omfattet af universitetsloven.

Jens Odderhede forstår ikke, hvorfor universiteterne skal til at tage sig af den samme opgave som Studievalgscentrene.

»Universitetet er ikke en neutral rådgiver. Når det gælder valg af uddannelse, vil vi jo ofte synes, at universitetet er det bedste valg,« siger han.

Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST) oplyser, at hensigten med lovændringen er at give ansøgerne en bedre service. Kun ansøgere, der beder om det, skal til samtale, oplyser ledelsen i UBST.

Videnskabsminister Helge Sander drøfter i øjeblikket ændringerne af universitetsloven med forligspartierne bag universitetsloven. Lovforslaget ventes fremsat i slutningen af januar.

Ændringsforslaget til universitetsloven er samtidig udtryk for den øgede detailstyring af universiteterne, mener både de studerende og rektorernes formand.

Som eksempler nævner de, at lovudkastet også beskriver, hvordan aftagerpanelerne på de enkelte uddannelser skal være sammensat, og at studenterevalueringer skal lægges på nettet.

»Jeg går ind for de intentioner, der er i universitetsloven, men jeg synes politikerne skyder sig selv i foden ved at fortsætte den detailstyring af universiteterne. Hvis de eksterne medlemmer af universiteternes bestyrelser gang på gang oplever, at de reelt ikke har særlig meget at skulle have sagt, så tror jeg, mange dygtige folk hellere vil bruge deres tid på noget andet end universiteterne,« siger formanden rektorerne.

Baggrunden for ændringerne af universitetsloven er, at en række universiteter og sektorforskningsinstitutio-ner er fusioneret per 1. januar.

Kilde: Information